Basın Açıklaması

5537
A

05.10.2009


BASIN AÇIKLAMASI

Tokat Barosuna kayıtlı değerli meslektaşımız Av.Ali Ersan TÜZÜNER 05.10.2009 günü mesleki görevini ifası  sırasında haciz mahallinde borçlunun küfürlü ve arkasından fiziksel saldırısına maruz kalarak darp edilmiştir.

Yılardır mesleki görevlerini yaptıkları sırada çeşitli saldırılara maruz kalan meslektaşlarımıza son on yıl içinde  256 saldırı gerçekleşmiş, bu saldırılarda 16 meslektaşımız vefat etmiştir. 

Bu saldırıları  kişisel ilişki-husumet gibi kavramlarla açıklamak mümkün değildir.  Her fırsatta savunma ve avukatlık mesleğine yapılan haksız eleştirilerin bu saldırılarda büyük payı bulunmaktadır.

Bu saldırı, kamu hizmeti niteliği  taşıyan mesleki görevin ifası sırasında yapılmıştır.  Savunmaya  olduğu kadar kurucu unsuru olduğumuz yargı kurumuna karşı da yapılmış bir saldırıdır.

Türkiye Barolar Birliği ve 78 baromuzun bugüne değin hiç ödün vermediği ilkelerine inanç ve kararlılıkla sahip çıkmaya devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Son bulmasını dilediğimiz ve istediğimiz bu tür saldırılar hiçbir şekilde savunma mesleğini en iyi şekilde ifa etme istek ve idealimizden bizi geri döndürmeyecek, hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla oluşturulması mücadele azmimizi daha da güçlendirecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Türkiye Barolar Birliği