Basın Açıklaması

5935
A

21.01.2010


TEKEL İŞÇİLERİ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye Barolar Birliği, her zaman; insan haklarından, emekten, demokrasiden, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünden yana olmuş; ülkemizde barışın, kardeşliğin ve huzurun yerleştirilmesine ve geliştirilmesine destek vermiştir.

Cumhuriyetimizin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize gösterdiği hedef çağdaşlaşmadır. Demokrasilerde sorunlar insan hakları çerçevesinde, barışçı yöntemlerle ve hukuka uygun olarak çözülür. Türkiye cumhuriyeti devleti de Anayasamızın 2’inci maddesinde belirtildiği gibi; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir.

Son zamanlarda hepimizi üzen; hukuk devletini ve yargı bağımsızlığını zedelemeye yönelik Anayasa ve insan hakları ihlallerinin yanı sıra, TEKEL işçilerinin mağduriyetini ortaya koyan hukuk ihlalleri de sosyal devlet ilkesinin tam olarak yaşama geçirilemediğini göstermektedir.

Bilindiği gibi; kazanılmış haklarının özelleştirme politikaları ile ortadan kaldırılmasına karşı, Ankara’da uzun bir süredir eylem yapan TEKEL işçilerinin hak arayışı, orantısız güç uygulamasının muhatabı olmuştur. Çalışanların sorunlarını hukuk çerçevesinde, toplantı ve gösteri yaparak kamuoyuna duyurmaları demokratik bir hakkın kullanımıdır.

Sorunun, çalışanların hak kaybına yol açmadan, hukuk çerçevesinde ve barışçı yollarla çözümlenmesi mümkünken bu yola gidilmemesi; hak arayışlarını ölüm oruçlarını kullanma noktasına getirmiştir.

İnsanların en temel hakları olan yaşama haklarının tehlikeye girmesi ve sağlıklarını yitirmeye başlamaları, toplumun vicdanını yaralamakta, huzur ve güveni zedelemektedir.
Özlenen; insan haklarına ve emeğe saygılı, hukukun egemen olduğu, insanların kendisini huzur ve güven içinde hissettiği, devletin herkese eşit hizmet anlayışını öne çıkardığı eksiksiz demokrasidir. Toplumun huzursuzluğa değil, huzura; gerginliğe değil barışa ihtiyacı vardır. 

Türkiye Barolar Birliği olarak; iç hukukumuza ve uluslararası sözleşmelere olduğu gibi, insan haklarına da aykırı olan uygulamaların son bulmasını, toplumsal barışın korunmasını; TEKEL işçilerinin kazanılmış haklarına saygı duyulmasını, iş güvencelerinin sağlanmasını ve ILO normlarına uygun olarak kullandıkları demokratik haklarının, hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması diliyor, bu düşüncelerimizi kamuoyuyla saygıyla paylaşıyoruz. 


Türkiye Barolar Birliği