Basın Açıklaması

6414
A


24.03.2010

BASIN AÇIKLAMASI

Anayasa Değişiklik Paketini sunmak ve görüş almak üzere TBB’yi ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek’le yapılan görüşmenin ardından basın mensuplarına yapılan açıklama:

Değerli Basın Mensupları;

Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç ve birlikte gelen değerli heyet üyeleri bizleri gündemdeki Anayasa değişiklikleri konusunda bilgilendirdiler. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Teklifi kendilerinden resmen bugün aldık. Değişiklik Taslağını Yönetim Kurulumuzda en kısa sürede değerlendireceğiz.

Değerli Basın Mensupları; hepinizin takip ettiğiniz ve bildiğiniz gibi; Türkiye Barolar Birliği olarak; daha önce yaptığımız açıklamalarda; toplumun tamamını ilgilendiren Anayasa değişikliklerinin; uzlaştırıcı, sağlıklı ve bilimsel bir ortamda; objektif esaslarla tartışılarak gerçekleştirilmesinin en uygun çözüm olacağını ifade etmiştik.

Yine, bir süredir yaşanan ve üzüntüyle izlediğimiz kargaşa ortamında, Hükümet üyelerinin “yargı reformunun hızla gerçekleştirileceği” yolundaki açıklamalarından duyduğumuz kaygıyı dile getirmiştik.

Bugün için ortaya konan Anayasa değişikliği taslağı; HSYK ve Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin yeni düzenlemelerle; güçler arası dengeleri daha da bozacak, yasama ve yürütmeyi yargı aleyhine güçlendirerek sisteme aykırılık teşkil edecek nitelikte görünmektedir.

Ancak yukarıdaki konuşmalarımızda Sayın Başbakan Yardımcısı, Sayın Adalet Komisyonu Başkanı ve heyetle birlikte gelen değerli konuğumuz, bizlere bu teklifin değiştirilebilir, düzeltilebilir ve geliştirilebilir olduğunu ifade ettiler, bundan da sevinç duyduk.  

Değerli Basın Mensupları;

Türkiye Barolar Birliği olarak yıllardır söylediğimiz ve istişari ziyaret raporlarında da teyit ve tavsiye olunduğu gibi yürütmenin yargıya müdahalesi niteliğini taşıyan Anayasadaki mevcut hükümlerin değiştirilmesi, güçler arası dengelerin tesisi beklenirken; yargı reformu olarak ortaya konan değişiklik önerilerinin, HSYK ve Anayasa Mahkemesinin yapılandırılması ile sınırlı tutulmuş olmasını, düşündürücü ve kaygı verici buluyoruz.

Yasamanın ve onun içinden çıkan yürütmenin güçlendirileceği ve yargının etkinliğinin zayıflatılacağı izlenimini veren yeni düzenleme önerilerinin, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesi ile bağdaşan bir yönü olamaz. 

Şimdilik söyleyeceklerimiz bundan ibaret. Yönetim Kurulumuzda değerlendirmemizi yapıp, görüşlerimizi ilgililere ulaştıracağız ve basına da açıklayacağız.

Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.


Av. Berra BESLER
Türkiye Barolar Birliği
Başkan Yardımcısı