Basın Açıklaması

12605
A
 
Ankara, 24.12.2012
 
BASIN AÇIKLAMASI
 
Eskişehir Baro Başkanı ile Eskişehir Asliye Birinci Hukuk Mahkemesi hakimi arasında yaşanan ve basın yoluyla kamuoyuna intikal eden olay, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu tarafından olayın tarafı konumundaki hakim yönünden soruşturulması gereken ve/veya soruşturulacak olan bir olaydır.

Hal böyle iken Yüksek Kurulun soruşturmak durumunda olduğu veya ileride soruşturacağı bir olayla ilgili olarak ve büyük ölçüde basında yer alan haberden edindiği bilgiden hareketle basın açıklaması yapması doğru olmadığı gibi Eskişehir Baro Başkanı hakkında Cumhuriyet Savcılıkları ve mahkemeler tarafından yasal gereğinin yapılmasını talep etmesi Anayasa’nın 138/2.maddesi hükmüne aykırıdır.

Yüksek Kurulun basın açıklamasında ifade edilen “Hakim, savcı ve avukatların kanuni yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, karşılıklı saygı ve nezaket içerisinde görevlerini yerine getirmeleri” sadece Yüksek Kurulun değil, biz avukatların, baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin en büyük dileğidir.

Ama herhalde avukatlar tarafından hakim ve savcılara karşı gösterilmesi gereken asgari saygı ve nezaketin sunuluş biçimi, Yüksek Kurulun basın açıklamasında ifade ettiği üzere avukatın duruşma salonundan kralların, imparatorların dalkavuklarının yaptığı gibi “eğilerek ve geri geri ayrılmak” değil, savunma makamının onuruna ve vakarına uygun biçimde, bu bağlamda diklenmeden ama dimdik olarak ayrılmaktır. Esasen bu ayrılış tarzı sadece avukat ve savunma makamını değil, aynı zamanda karar ve iddia makamlarını da onurlandıran bir tarzdır.      

Bu bağlamda işaret ve ifade etmek gerekir ki, avukatların çok büyük bir kısmı kanuni yetki ve sorumluluklarını bu çerçevede yerine getirmekte, ancak aynı saygı ve nezaketi kimi hakim ve savcılardan ne yazık ki görememekte, dahası bir kısım hakim ve savcıların olumsuz tutumu nedeniyle savunma görevini hakkıyla ifa edememektedirler.

Avukat ve Türkiye Barolar Birliği olarak Yüksek Kurul’dan dileğimiz özelde Eskişehir Adliyesinde olan olay, genelde hakim ve savcılara yönelik eylemler  konusunda gösterdiği duyarlılığı, kimi hakim ve savcıların gerek vatandaşlarımıza, gerekse avukatlara yönelik yargı etiğine ve savunma hakkına aykırı eylem ve uygulamaları hususunda yapılan şikayetlerde de göstermesidir.

Saygılarımızla.

Türkiye Barolar Birliği