Basın Açıklaması

4401
A

BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye Barolar Birliği olarak “Akil Adamlar Grubu” içerisinde yer almamız konusunda yapılan öneri, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 2 Nisan 2013 tarihli oturumunda değerlendirilmiş olup Yönetim Kurulunca, bu grubun içerisinde yer alınmaması yönünde karar alınmış ve alınan bu karar öneriyi yapan makama iletilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarım.

 

Saygılarımla.

 

Av. V. Ahsen Coşar

Türkiye Barolar Birliği Başkanı