Basın Açıklaması

7000
A

BASIN AÇIKLAMASI

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ, ÖZEL GÖREVLİ MAHKEMELERDEKİ ADİL YARGILANMA HAKKI İHLALLERİ İLE DÜŞÜNCEYİ İFADE VE TOPLANTI - GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ HAKLARINI İHLAL EDEN UYGULAMA VE YORUMLARI ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDEKİ TOPLANTILARDA DEĞERLENDİRECEK

1- Askeri darbeler demokrasiye ve topluma büyük ve telafisi  çok zor zararlar vermiştir. Darbeler, demokrasinin vazgeçilmezi olan siyasi partilerin kurumsallaşmasını önlemiş, sivil toplum örgütlenmelerine izin vermemiş, demokrasi bir yaşam biçimi olamamış, seçimden seçime oy vermek şeklinde görülmüştür.

2- Konusu ne olursa olsun  bir ceza davasında gerçeğin yanlıştan, suçlunun suçsuzdan ayırt edilebilmesi için,  içeriği evrenselleşmiş ilkelerle belirlenmiş adil yargılanma hakkına  saygı duyulması zorunludur. Şu halde adil yargılanma hakkı,  yargılamayı yapan mahkemeler açısından yükümlülük, yargılanan bireyler için temel hak,  toplumun diğer bireyleri için ise  demokratik bir toplumda hukuk içinde yaşamanın güvencesidir.

3- Şu bilinmelidir ki bir davanın konusu  ne olursa olsun, o davada  adil yargılanma hakkına uyulmazsa  gerçek yanlıştan, suçlu suçsuzdan ayrılamaz. Suçlamanın ağırlığının, suçlamanın gerçek olduğunu gösterdiği dönem ortaçağ karanlığında kalmıştır.

4- Kamuoyunda Balyoz ve Ergenekon adıyla bilinen davaların konusu askeri darbe teşebbüsleri olsa da, bu davalarda gerçeğe ulaşılabilmesi, adil yargılanma hakkına saygı duyulmasına bağlıdır. Her iki davada da adil yargılanma hakkı ısrarla ve silsileler halinde ihlal edilmiştir. Bu ihlaller  yalnızca ulusal düzeyde değil  uluslararası düzeyde de tespit edilmiş bulunmaktadır. Şu halde anılan davalarda verilen mahkûmiyetlerin "suçlu" tespitini  doğru yaptığı konusunda toplumsal vicdan tatmin olmamıştır. Başka bir anlatımla, toplumun önemli bir kısmı bu kararların, yargılamayı yapanların, “hukuka uygun yürütülen bir sürecin sonunda tecelli etmiş vicdani kanaatin” üzerine değil “keyfiliklerin” üzerine inşa edildiği düşüncesindedir. Maalesef  iddia edilen  suçlarla ihlal edildiği ileri sürülen kamu düzeni, toplumu kutuplaştıran ve adalet duygusunu zedeleyen bu yargılama süreçleri tarafından çok daha ağır şekilde ihlal edilmiştir. Bu çerçevede örneğin terörle mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin önceki Genelkurmay  Başkanının  terör örgütü yöneticisinin gizli tanıklığıyla,  Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görevli subayların sahteliği bilimsel olarak sabit dijital verilere dayanılarak ve gazetecilerin yaptıkları haberler gerekçe gösterilerek mahkûm edilmesi,  toplumsal vicdanı daha önce görülmemiş şekilde yaralamıştır.

5- Önümüzdeki dönemde Türkiye Barolar Birliği, özel görevli mahkemelerdeki adil yargılanma hakkı ihlalleri ile düşünceyi ifade ve toplantı - gösteri yürüyüşü haklarını ihlal eden uygulama ve yorumların değerlendirileceği çalışmalara ağırlık verecek ve bu konuda ulusal ve uluslararası düzeyde toplantılar düzenleyecektir. Amacımız  adaletin mülkün, yani ülkenin temeli olduğu gerçeği karşısında güven duyulacak bir yargı sisteminin oluşmasına katkıda bulunmak ve ülkeyi temelsiz bırakmamaktır.

Saygılarımızla kamuoyuna duyururuz.

Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu
Türkiye Barolar Birliği Başkanı