Basın Açıklaması

7508
A

CUMHURİYET BAYRAMI BASIN AÇIKLAMASI

Uygar bir duruş ile yurttaşlık erdeminin, halkın haklarını ve özgürlüğünü ayakta tutan adli, idari, siyasi ve ekonomik kurumlara ve yaşam tarzına duyulan sevginin ifadesi olan, tiranlığın, despotizmin, adaletsizliğin, hoşgörüsüzlüğün, yozlaşmanın karşısında duran, demokrasi, hukuk devleti/hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi çağdaş ve evrensel değerlerle bütünleşerek kendisini geliştiren ve daha da geliştirecek olan laik Cumhuriyetimiz; Büyük Atatürk’ün Cumhuriyetin Onuncu Yıl Nutkunda ifade ettiği üzere; “…. daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde” sonsuza kadar yaşayacaktır.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ