Basın Açıklaması

6847
A

BASIN AÇIKLAMASI


16 Kasım 1937 tarihinde Cenevre’de imzalanan “Tedhişçiliğin Önlenmesine ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme” hükmüne göre terör, bir devlete yönelik olarak toplumda korku yaratmak amacıyla gerçekleştirilen şiddet eylemleridir. Yine 1977 tarihli “Tedhişçiliğin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi” hükümlerine göre, özgürlükleri yasa dışı yollarla ortadan kaldıran veya sınırlandıran, bomba, roket, ateşli silah, canlı bomba kullanılarak gerçekleştirilen her türlü eylem terör suçudur.    

Buna göre, 31 Ekim 2010 tarihinde İstanbul Taksim’de güvenlik güçlerine yönelik olarak yapılan eylem, az yukarıda içeriğine değindiğimiz uluslararası nitelikteki sözleşmelerin tanımladığı anlamda bir terör eylemidir.
 
Türkiye Barolar Birliği olarak, meşru dil ve yöntemleri kullanmak yerine teröre başvuranları, başta yaşama hakkı olmak üzere diğer bütün hak ve özgürlükleri yok sayanları şiddetle lanetliyor, herkesi  bir insanlık suçu olan teröre karşı durmaya ve kesin biçimde tavır almaya davet ediyoruz.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu