Basın Açıklaması

6772
A

BASIN AÇIKLAMASI

Bugün Dünya Kadınlar Günü. Sadece bu günde değil, her gün ve her platformda bize düşen görev: cinsiyet eşitliğinin insan hakları bağlamında ana-akıma yerleştirilmesi, diğer bir deyişle siyasal, ekonomik ve toplumsal alandaki en temel politika, plan ve programlara cinsiyet eşitliğinin dahil edilmesi ve böylece kadınların ve erkeklerin sağlayacakları yararın eşitlik temelinde maksimize edilmesi yönünde yapılan çalışmalara katkı yapmaktır.

Bu aynı zamanda Hindistan Kadınlar Birliği’nin, ölümü üzerine yayınladığı bildiride, “Kadın Haklarının insanlık tarihi boyunca gelmiş en büyük savunucularından” biri ilan ettiği Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere vasiyeti olan: “… Bir toplum, cinslerinden yalnız birinin yüzyılımızın getirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur… Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların nedeni kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurun sonucudur… Bir toplumun bir uzvu faaliyette bulunurken öteki uzvu atalette olursa, o toplum felce uğramış demektir.” şeklindeki yol gösterici sözlerinin yerine getirilmesi olacaktır.   

O nedenle Türkiye Barolar Birliği, kamu politikalarının cinsiyet eşitliği temelinde düzenlenmesi suretiyle kadın sorununa, “kadın”a odaklanan bir anlayışla çözüm aramayı öngören yasal düzenlemelerin ve bütün bu konularda içtenlik talep eden kadın hakları savunucularının en önemli destekçidir.

Bu duygu ve düşünceler ile tüm kadınların “Dünya Kadınlar Günü”nü kutlarız. Saygılarımızla.


Av.V.Ahsen Coşar
Türkiye Barolar Birliği Başkanı