Basın Açıklaması

2378

8 Mart kutlamaları için bir araya gelerek kadın haklarına ilişkin taleplerini dile getiren vatandaşlara İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde emniyet güçlerinin biber gazı sıkmaları ve güç kullanmaları hiçbir şekilde kabul edilemez.

Anayasamıza göre silahsız ve saldırısız “toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak” temel bir haktır. İzne tabi değildir. Bu sebeple polisin güç kullanarak yaptığı müdahale hukuka aykırıdır.

Bu olayın Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınlara yönelik gerçekleşmesi trajik bir çelişkidir.

Kadın Haklarını korumaya ilişkin temel mevzuatın kaldırılmasına yönelik propaganda çalışmalarına hoşgörü ile yaklaşılıp, kadınların mevcut kazanımlarını korumaya ve toplumsal farkındalık yaratmaya yönelik barışçıl bir toplantıya güç kullanılarak müdahale edilmesinin izahı mümkün değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ