Basın Açıklaması

2372

TÜRKİYE, 31 Mart Yerel Seçimlerini büyük bir olgunlukla ve halkımızın büyük oranda katılımı ile tamamlamış bulunmaktadır. Bu, demokrasimiz açısından memnuniyet vericidir. 

öte yandan seçim mevzuatının öngördüğü hukuki süreç henüz tamamlanmamıştır.

Vatandaşlarımızın oylarına sahip çıkılması açısından, seçim mevzuatında, somut gerekçe ve delillere dayanılmak kaydıyla bir itiraz usulü öngörülmüştür.

Bu usul içinde, belli sürede itiraz etme hakkı, itiraza cevap verme hakkı ve yargısal nitelikli bu süreci doğrudan izleme - denetleme hakkı bulunmaktadır. 

Süreç boyunca, ilgili herkesin hukuken üstüne düşen sorumluluğu olgun bir üslupla yerine getirmesi, hepimizin demokrasi ve hukukun üstünlüğü adına beklentisidir.

Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu
TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı