BASIN AÇIKLAMASI

2618

Sözcü Gazetesinin bazı yazarları hakkında çeşitli mahkûmiyet kararları verildiğini öğrendim. Kararların gerekçelerini bilmiyorum. Gerekçeli karar yayınlandığında ayrıntılı bir incelemeyi kamuoyu ile paylaşacağım. Ancak duruşmanın sonunda Cumhuriyet Savcılığının dosyaya sunduğu esas hakkındaki mütalaayı okumuş idim. Kanaatimce mahkumiyete yeter delil yoktu. İddialar somut değil, soyuttu. Soruşturma sürecinde tutuklanmış olan Gökmen Ulu'nun hakkında verilmiş olan tutuklama kararı ise gerekçesi itibariyle hem hukuka aykırıydı hem de FETö ile mücadeleyi sulandıracak ölçüde dayanaktan yoksundu. 

Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde çıkan ilk pakette bu suçlarla ilgili verilen cezalar temyiz sınırının altında kalsa bile istinaftan sonra temyiz yolu açılmıştır. Bunun sebebi ilk derecede sıklıkla görülmeye başlanan yanlışların istinafta giderilmezlerse temyizde Yargıtay tarafından giderilmelerinin sağlanmalarıdır. Dolayısıyla paketin kanunlaşması genelde tüm gazeteciler özelde de bu somut olay açısından Sözcü Gazetesinin yazarları yönünden büyük önem arz etmektedir. 

Mahkûmiyet hükümlerinin istinaf ve temyiz denetimlerinden geçtikten sonra olması muhtemel hukuka aykırılıkların giderileceğini düşünüyoruz. Yargı süreci devam etmektedir. Tarafımızdan da konu yakından takip edilecektir. 

Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu
TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı