Basın Açıklaması

3534

çoklu baro düzenlemesinin Anayasa’ya aykırılığına dair TÜRKİYE Barolar Birliği’nin hazırladığı rapor, CHP’ye gönderildi.

TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu kararıyla konusunda uzman akademisyenlerden oluşan bir heyet, yeni düzenlemeyi ayrıntılı olarak inceledi.

çoklu baronun Anayasa’ya aykırı olduğu dile getirilen raporda, heyet, bu görüşünü, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarıyla destekledi.

Raporda, çoklu baronun Anayasa’nın 135. maddesindeki mesleki dayanışma ilkesine aykırı olduğu, savunmanın yargının kurucu unsuru olduğu ilkesini ihlal ettiği ve savunmayı zayıflatacağı dile getirildi.

Raporda, baroların TÜRKİYE Barolar Birliği Genel Kurulu’ndaki temsiline ilişkin yeni oranın da ölçülü olmadığı ifade edildi.

TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun oluşturduğu Akademik çalışma Grubu Başkanı Av. Sabri çepik’in imzasıyla TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı’na gönderilen rapor, TÜRKİYE Barolar Birliği Genel Sekreteri Av. Sabiha Tekin tarafından Anayasa Mahkemesi’nde açılacak Anayasa’ya aykırılık davasında değerlendirilmek üzere CHP Meclis Grup Başkanlığı’na sunuldu.

TÜRKİYE Barolar Birliği