Basın Açıklaması

8822
A

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NİN
42.KURULUŞ YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE YAPILAN
BASIN AÇIKLAMASI

Kurulduğu 9 Ağustos 1969 tarihinden bugüne kadar geçen ve bir kurum için çok kısa sayılabilecek 42 yıl içinde aldığı mesafe ve elde ettiği kazanımlar itibari ile ulusal ve uluslararası düzeyde kendisine saygın ve güvenilir bir yer edinen Türkiye Barolar Birliği’nin 42.Kuruluş Yıldönümü hepimize kutlu olsun.

Birliğimizin bu günlere gelmesinde emeği ve katkısı olan herkese, ama en başta Türkiye Barolar Birliği’nin önceki Başkanlarına, Yönetim, Disiplin, Denetleme Kurulu üyelerine, Türkiye Barolar Birliği Delegesi olarak görev yapmış tüm meslektaşlarımıza, Birlik çalışanlarımıza teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyor, ebediyete intikal eden Değerli Başkanlarımızı, kurul üyelerimizi, delegelerimizi, meslektaşlarımızı ve çalışanlarımızı rahmet ve özlem ile anıyoruz.

Bütün Baroların katılmasıyla oluşan bir meslek kuruluşu olan Türkiye Barolar Birliği’nin misyonu, sadece avukatlık mesleğinin, avukatların sorunlarını çözmek, onların mesleki yönden ilerlemelerine ve kendilerini geliştirmelerine destek vermek, ülkemiz hukukuna, evrensel hukuka katkı yapmak, kanunların ülkemizin gereksinimlerine uygun olarak yürürlüğe konulması ve uygulanması yönünde çalışmalarda bulunmak olmayıp, aynı zamanda Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinin merkezini oluşturan ve “müdafa-i hukuk” anlayışından tevarüs eden hukukun üstünlüğünü, bu ilkenin bir türevi olan insan haklarını savunmak, Laik Cumhuriyetimizin demokrasi yönünde gelişmesine katkı yapmak ve bu suretle Cumhuriyetimizin, Büyük Atatürk’ün bizlere hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmasını sağlamaktır.

Sadece kendi kanunumuzun bize yüklediği görev ve sorumlulukların bilincinde olan bir kurum olarak değil, aynı zamanda yurttaş ve avukat olmanın bizlere yüklediği görev ve sorumlukların ayırdında olan bireyler olarak ifade etmek durumundayız ki; savunmanın bağımsızlığı ve özgürlüğü, yargı bağımsızlığı ve yargıç tarafsızlığı, demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve özgürlükler, bizim üzerinde en fazla duyarlı olduğumuz hususların başında gelmektedir.

Avukatlar olarak, Barolar ve Barolar Birliği olarak çok iyi biliyoruz ki; savunmanın bağımsız ve özgür olmadığı, yargının bağımsız, yargıcın tarafsız olmadığı, demokrasinin egemen, hukukun üstün olmadığı, birey hak ve özgürlüklerinin yeteri kadar güvence altında bulunmadığı bir ülkede avukatlık mesleğinin yapılabilmesi mümkün değildir.

Barışın, güvenin, istikrarın, özgürlüğün ve demokrasinin tek güvencesi hukuk olmakla, hepimizin en temel görevi hukuka bağlı kalmak, hukuku, devletin, siyasetin, her türlü erkin üzerine çıkarmaktır.

Türkiye Barolar Birliği yönetimi olarak hedefimiz; ortak ve evrensel olan tüm bu değerlere katkı yapmak ve yine hem Barolarımızı, hem de mesleğimizi, bugün bulunduğu düzeyden çok daha yüksek değer yaratan bir topluluk haline getirmek, avukatın, avukatlık mesleğinin kalitesini daha da yükseltmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Birliğimizin 42. kuruluş yılını kutlar, tüm Türkiye’ye sevgi ve saygılar sunarız.

09 Ağustos 2011

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu