Basın Bildirisi

6943
A
BASIN BİLDİRİSİ

Hukuk ve yasa, her türden şiddetin ve zor kullanmanın caydırılması, önlenmesi ve gerektiğinde cezalandırılması amacıyla biz insanlar tarafından yaratılmış olan bir araçtır.

Bu aracı, hukuk ve yasa tanımayanlara, bu amaçla şiddet ve zor kullananlara uygulayacak kişi ise hakimdir.

Hal böyle iken, kutsal savunma mesleğini icra etmek, bu amaçla müvekkilinin hak ve hukukunu takip ve talep etmek için Balıkesir 1.Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülmekte olan davanın duruşmasına giren Balıkesir Barosu üyesi değerli bir meslektaşımız, mahkeme hakiminin ağır hakaretlerinin yanı sıra fiili saldırısına, bu bağlamda darbına maruz kılmıştır.

Ülkemiz hukuk tarihinde belki de bir ilk olan bu son derece çirkin eylemi ve eylemin sahibi olan hakimi şiddetle kınar, hakimlik mesleğinin gerektirdiği özellik ve niteliklere sahip olmadığı anlaşılan bu kişinin hak ettiği cezayı almasının takipçisi olacağımızı özellikle belirtir, gösterdikleri ilgi ve duyarlılık için Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin ile Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu yönetimine teşekkür eder, savunma mesleğinin özverili üyesi olan avukatlara ve savunma hakkının kısıtlanmasına yönelik hemen her düzeydeki hukuk ve nezaket dışı uygulama ve eylemlerin son bulmasını dileriz. Saygılarımızla.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU