Basın Toplantısı

9646
A
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu’nun Ankara Emniyet Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen
Gezi Parkı Eylemleriyle İlgili Fezlekeye İlişkin Basın Toplantısı

“İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BU RAPOR NEDENİYLE DERHAL TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ VE TÜM BAROLARDAN ÖZÜR DİLEMELİDİR”
 

Hepinize Türkiye Barolar Birliği adına hoş geldiniz diyoruz.

Bugün daha önce emsaline rastlamadığımız bir polis fezlekesiyle karşı karşıyayız. Özeti şudur; bu fezlekeyle Türkiye’de Ankara Emniyet Müdürlüğü polis devletini ilan etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın “umuyorum öyle bir şey gerçekleşmez” şeklindeki iyi niyetli açıklamasına rağmen tam bir cadı avı başlamıştır.

İçişleri Bakanlığı’ndan ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden derhal özür bekliyoruz. Bu skandal raporu yazanların adli ve idari olarak en ağır şekilde cezalandırılmasının takipçisi olacağız. Bu rapor; hukuk devletine, demokrasiye, insan haklarına, doğrudan doğruya sivil topluma karşı yazılmış bir rapordur. Demokrasi adına utanılacak bir belgedir. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa yaparız ve her türlü zulmü de göğüslemeye hazırız.

Bu fezleke, göstericilerle ilgili tutuklamaya dayanak teşkil etmiş olan fezlekedir. Fezlekede, Gezi Parkı eylemlerinin; hükümet karşıtı basın yayın kuruluşları, gazeteciler, sivil toplum örgütleri, taraftar gruplarıyla sanat camiası mensupları ve marjinal gruplar tarafından kışkırtıldığı ve yönlendirildiği ifade edildikten sonra bu grupların içerisinde Ankara Barosu da sayılmış ve dediğim gibi akılla, mantıkla, hukukla izah edilemeyecek bir saygısızlık yapılmıştır.

Ankara Barosu’nun saygısızca suçlandığı davranış; Ankara’daki eylemlerde polis şiddetine maruz kalanların anayasal haklarını aramaya yardımcı olmaktır. Ankara polisi Ankara Emniyet Müdürlüğü veya İçişleri Bakanlığı bir provokatör arıyorsa hemen kendi içine baksın ve polis şiddetinin sorumluları hakkında hangi tedbirlerin uygulanacağı konusunda topluma acilen hesap versin. Şimdi size soruyorum değerli dostlarım, raporda iddia edildiği gibi “sözde polis şiddeti” acaba şurada gözü çıkarılmış olan avukatın başına gelen midir? Bunu Barolar Birliği mi yapmıştır, Ankara Barosu mu veya bir başka baro mu? Veya çenesi tellerle bağlanmış olan, boyun kemiği coplarla kırılmış olan bu meslektaşımızı bu hale getiren barolar mıdır, yoksa Ankara Emniyeti’ne mensup polisler midir? Hala ispatlı, ayan beyan, dünyanın kabul ettiği polis şiddetini görmezden gelip mağdurların anayasal haklarını aramaya yardımcı olmaya kanunen yükümlü olan baroları suçlamaya kalkışmak en hafif anlatımıyla haddini bilmezliktir.

Acaba Ankara polisi şurada neredeyse kafatası yerinden çıkacak kadar dövülmüş olan göstericiyi sadece sevmiş midir? Bu göstericilere kim olursa olsunlar anayasal haklarını aramak için baroların yardım etmesi yasal zorunluluk değil midir?

Ankara Emniyeti ve Emniyet Genel Müdürlüğü barolarla uğraşacağına kendi içindeki şiddet sorumlularını bulsun ve gereğini yapsın. Kendilerini belli süre kandırabilirler. “Biz marjinallerle veya terör örgütlerinin hareketiyle karşı karşıya kaldık, ne yapsaydık” diyebilirler. İki milyon kişinin meydanlara çıktığı bir olayda eğer bu topluluk şiddet uygulasaydı taş üstünde taş kalmazdı. Allah korusun, şükredelim ki gösteriler barışçı gösterilerdi. Bu barışçı gösterileri, şiddet gösterileri, şiddet eylemleri diye takdim edip ardından barışçı gösterilerde öldüresiye dövülmüş olan göstericilerin yasal haklarını korumak üzere üzerine düşeni yapmaya çalışan avukatları ve baroları suçlamak tamamen meseleyi saptırmaktır, kasıtlıdır ve sorumlular hakkında hiçbir tedbir, hiçbir işlem yapılmayacağının da göstergesidir.

Biz bu polis fezlekesini yazanlar her kim ise onlar hakkında derhal en etkili adli ve idari soruşturmaların başlamasını talep ediyoruz, takip ediyoruz ve buradan uyarıyoruz: Barolara ve avukatlara karşı cadı avı başlatmaya yeltendilerse, akıllarından bu geçiyorsa vazgeçsinler. Başaramayacaklar, başaramayacaklar, başaramayacaklar!

Biz, 79 baro, Türkiye Barolar Birliği ve 80 bin avukat dimdik zapt edilmez kaleler gibi ayaktayız. İçişleri Bakanı’ndan ve Emniyet Genel Müdürü’nden en hızlı şekilde özür bekliyoruz. Elbette yasal olarak da gereğinin yapılmasını takip edeceğiz.

 

Basın Toplantısı’na katılan Ankara Barosu Başkanvekili Av. Sema Aksoy’un Konuşması

“VATANDAŞLARIMIZI TESKİN ETMEKTE SUÇ İŞLEMİŞSEK BİZ BU SUÇU İŞLEMEYE TEKRAR HAZIRIZ”

Değerli basın mensupları,

Biz avukatlar ve barolar olarak Avukatlık Kanunu’ndan, Anayasa’dan kaynaklı hak, görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmekle görevliyiz. Biz, avukatların ve baroların yandaş ya da muhalif olarak nitelendirilmesini reddediyoruz. Çünkü bizler cübbemizi giydiğimiz anda mesleğimizi icra ederken bütün siyasi ve ideolojik görüşlerimizden sıyrılarak taraf olduğumuz insan hakları ve hukukun üstünlüğü anlamında görevimizi yerine getiririz. Bu bakımdan, Gezi olayları sürecinde Ankara’da yaşananlar sırasında hukuk devleti çerçevesindeki görevlerimizi layığıyla yerine getirdik. Ankara Emniyet Teşkilatı’nda avukatlarımız hazır bulunarak sorgu süreçlerinin derhal yerine getirilmesi için büyük gayret sarf ettiler. Vatandaşlarımızı teskin etmekte suç işlemişsek biz bu suçu işlemeye tekrar hazırız.

Buradaki suçlama Ankara Barosu'na yapılmış bir suçlama değildir tüm hukuk camiasına yapılmış bir suçlamadır. Bunu reddediyor ve kınıyoruz.