"BAŞKANLIK SİSTEMLERİNDE EMEKÇİNİN HUKUKU" PANELİ DÜZENLENDİ

6452

Türkiye Barolar Birliği Emek Komisyonu, emekçi ve işçi çevrelerini aydınlatma çalışmasının bir parçası olarak düzenlediği etkinliklere "Başkanlık Sistemlerinde Emekçinin Hukuku" konulu panelle devam etti. 17 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen panelde, bilinenin aksine Amerika dahil başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerde işçi ücretleri ve sosyal hakların dünya ortalamasının altında olduğuna dikkat çekildi.

TBB Özdemir Özok Salonu'nda yapılan panelin sunuşunu TBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Emek Komisyonu Koordinatörü Av. Kürşat Karacabey yaptı. TBB Emek Komisyonu Başkanı Av. Ali Çetin Aygün'ün oturum başkanlığında gerçekleşen panele, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Nizamettin Aktay, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Konukman, Girne Amerikan Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Engin Ünsal, Planlama Uzmanı Dr. Yalın Kılıç konuşmacı olarak katıldı.

ÇALIŞMA HAYATININ TAŞLARI YERİNDEN OYNADI

Konferansta sözü ilk olarak Prof. Dr. Nizamettin Aktay aldı. Aktay, şöyle konuştu: "Sunulan Anayasa taslağı ve öncesinde çıkarılan yasalar ve Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) çalışma hayatımızın 1960'tan bu yana temel taşı olan konularında taşları oynattı. Bu durum kabul edilemez."

Prof. Dr. Aziz Konukman, Anayasa değişikliğinde başkana verilen yetkileri eleştirirken, Yrd. Doç. Engin Ünsal ise referandum sürecinde sendikaların tavrına dikkat çeken bir konuşma yaptı. Planlama uzmanı Dr. Yalın Kılıç da, başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerde işçi ve emekçilerin sosyal ve ekonomik haklar konusunda dünya ortalamasının her zaman allında olduğunu vurguladı. Kılıç, bilinenin aksine Amerika'da işçi ücretleri ve sosyal hakların dünya ortalamasının altında olduğunu da grafiklerle anlattı. TBB Emek Komisyonu daha önce de "Emeğin Hukuku Kurultayı I", "Emeğin Hukuku Kurultayı II", "Özel İstihdamn Büroları ve Zorunlu Bireysel Emeklilik Konferansı" ve  Zonguldak Barosu'nun ev sahipliğinde "İş kazaları ve Meslek Hastalıkları" konulu sempozyum düzenlemişti.