Başvuru ve Sözleşme

47787
A

Staj Kredi Sözleşmesi

Staj Kredi Başvuru Formu ve Sözleşmesi

 

BİLGİ NOTU:12.09.2012

  • Staj kredi sözleşmesinin 2 inci ve 3 üncü sayfaların satır sonlarının stajyer avukat ve kefili tarafından ayrıca imzalanması gerekmektedir. 4 üncü sayfanın altına kefil tarafından el yazısı ile ‘‘ ………..…………….’nin alacağı toplam borç miktarı ile faiz ve masraflardan müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak sorumlu olacağım en yüksek miktar 12.000 Türk Lirasıdır.’’ ibaresi yazılarak tarih ve imza atılması gerekmektedir.
  • Türk Borçlar Kanunu’nun 584. maddesine göre kefilin evli olması durumunda, kefilin eşi tarafından formun son sayfasındaki dilekçenin doldurulup imzalanması gerekmektedir.