BEDENSEL ZARARLAR KONUSUNDA YÜKSEK MAHKEME GÖRÜŞLERİ SEMPOZYUMU TBB’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

1780

Yargıtay ve Danıştay’ın katkılarıyla düzenlenen “Bedensel Zararlar Konusunda Yüksek Mahkeme Görüşleri Sempozyumu”, 5-6 Nisan 2019 tarihlerinde TÜRKİYE Barolar Birliği’nde gerçekleştirildi.

Toplantının açılışını, TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu Sayman üyesi Av. Sabri Erdal Güngör yaptı. TÜRKİYE Barolar Birliği’nin eğitim konusunda çok hassas olduğunu ve titiz çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Güngör şunları söyledi:

“Bu çalışmalarımızda TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Sayın Metin Feyzioğlu’nun akademik dünyadan gelmiş olmasının, o dünyadaki saygınlığının büyük bir katkısı olduğunu biliyoruz. Bu çalışmalarımız meslek içi eğitim ve staj eğitimi çerçevesinde gelişmekte ve çok planlı, düzenli sürdürülmekte. Onun başarılı sonuçlarını da derlemekteyiz. öte yandan bu çalışmalara paralel olarak güncel temel hukuki konularda da düzenlemeler yapıyoruz, sempozyum ve paneller tertipliyoruz. O doğrultuda bugünkü çalışmamızda bedensel zararlar konusunda yüksek mahkeme görüşlerinde var olan uygulamalarla olması gerekenlere dönük araştırmaların bu sempozyumda değerlendirilmesi söz konusu. İki gün sürecek bu çalışmada alt başlıklarda derinlemesine tartışılacak, sonuçları değerlendirilecek ve bunlar ufuk açıcı sonuçlar doğuracaktır. Bundan eminiz. Bugün özel bir de özel günü paylaşıyoruz. Tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü’nü kutluyorum.”

Avukatlar Günü programı nedeniyle Sivas’ta bulunması nedeniyle toplantıya geç katılabilen TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutlayarak “Yalnızca biz avukatların günü değil bugün, herkesin günü. Avukatın hakkı ihlal edildiğinde vatandaşın hakkı ihlal olur. Avukata tanınmış haklar, ona tanınmış ayrıcalıklar değil. Her sistemde bir iddia makamı olur, yargılayan da olur. Fakat sisteme özelliğini veren bağımsız, etkin savunmanın varlığıdır” diye konuştu.

Sempozyum, “Adam çalıştıran – İşverenin Sorumluluğu”, “İdarenin Bedensel Zararlardan Sorumluluğu”, “Aile İçi Şiddet ve Sonuçları”, “Bedensel Zararların Hesaplanması İlkeleri”, “Hekimlik Sözleşmesinden – Tıbbi Müdahaleden Doğan Bedensel Zararlar (Malpraktis)”, “Sigorta Sorumluluğu - Araç İşletenin Sorumluluğu”, “Gelişim Kusuru, Yapı Malikinin Sorumluluğu ve çevre Zararlarından Doğan Sorumluluk” başlıklı oturumlarla devam etti.

 

BEDENSEL ZARARLAR KONUSUNDA YüKSEK MAHKEME GöRüŞLERİ SEMPOZYUMU’NUN VİDEO KAYITLARI OTURUMLAR HALİNDE TBB TV’DE


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle