BELEDİYE SEÇİMLERİNDE KADINLARA SEÇME-SEÇİLME HAKKI TANINMASININ 80. YILI NEDENİYLE BASIN AÇIKLAMASI

7385

TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATüRK ve kurucu irade kadın devrimi sürecinde kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik bir dizi yasal düzenlemeye imza atmışlardır. Bu doğrultuda yapılan en önemli yasal düzenlemelerden biri de 3 Nisan 1930’da belediye seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan Belediye Kanunu’nun kabul edilmesidir.

3 Nisan 1930 tarihinde yapılan bu yasal düzenlemenin üstünden 70 yıl geçmesine rağmen ülkemizde maalesef “temsilde eşitlik” sağlanamamıştır. Kadınlar, aktif siyaset içinde yeterince yer alamadıkları gibi, karar alma mekanizmalarında da yer bulamamaktadırlar.

Nüfusumuzun yarısı kadındır. Ancak kadınlar Mecliste, belediyelerde ve muhtarlık seçimlerinde eşit temsil hakkına ulaşamamaktadırlar. Kadınların siyasete eşit katılımını sağlayacak ekonomik, sosyal politikaların hayata geçirilmemesi ve Anayasamızda, Seçim Kanununda, Siyasi Partiler Kanununda gerekli düzenlemelerin yapılmaması temsilde eşitsizliği yaratmaktadır.

31 Mart Yerel Seçimlerinde siyasi partilerin adayları ve bağımsızlarla birlikte toplam 8 bin 257 adaydan 652’si kadın aday olup, kadın aday oranı sadece % 7.8’dir. Seçilen 1389 belediye başkanından ise 41 tanesi kadın olup, oranı % 3.23’tür. Veriler yerel yönetimlerde eşit temsilden çok uzak olduğumuzu orataya koymaktadır.

Kadınlar aktif siyasete katılamadıkları gibi, aday olduklarında da seçilme şansı çok zor olan yerlerden aday gösterilmektedirler.

Kadınların aktif siyasete katılımlarını engelleyen sosyal, ekonomik politikaların gecikmeksizin oluşturulması ve eşit temsil haklarını kullanmalarını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması zorunludur.

TüBAKKOM olarak; kadının aktif siyasete katılımına yol açacak politikaların üretilmesini ve kadının eşit temsilini sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor, bu yöndeki mücadelemizi sürüdüreceğimizi kamuoyuyla saygılarımızla paylaşıyoruz.

TÜRKİYE Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TüBAKKOM)