BELEDİYE SEÇİMLERİNDE KADINLARA SEÇME ve SEÇİLME HAKKI TANINMASININ 91. YILI KUTLU OLSUN

2151

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devleti’nin, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde oluşturulan kurucu felsefesi, her alanda olduğu gibi siyaset alanında da kadın - erkek eşitliğini öngörmüştür.

Bu doğrultuda en önemli adımlardan biri, 3 Nisan 1930’da belediye seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan Belediye Kanunu’nun kabul edilmesi olmuş, bunu diğer haklara ilişkin yasal düzenlemeler takip etmiştir.

Aradan geçen 91 yıla rağmen, nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların aktif siyasete katılım oranı maalesef kabul edilemeyecek kadar düşüktür.

Kadınların her alanda eşit temsilinin sağlanması mücadelesinde yer almanın, kurucu iradenin her birimize yüklediği bir görev olduğu bilinci ve kararlılığıyla, belediye seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91. yılını kutlarız.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE Barolar Birliği