Büyük Avukat Dayanışması, depremden etkilenen meslektaşlarımız için bağış kampanyası

BEŞ AY OLMADAN REFORMDAN DÖNÜLÜYOR

5809

Avukatların Soruşturma Aşamasında Dosya İnceleme Yetkisi Yeniden Kısıtlanmak İsteniyor

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 153. maddesindeki müdafiin dosya içeriğini incelemesi ve belgelerden örnek almasının kısıtlanabileceğine ilişkin hüküm, 6 Mart 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6526 sayılı Kanun’la yürürlükten kaldırılmıştı.

Kanun yürürlüğe girdikten dört ay sonra verilen kanun teklifi ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 153. maddesi henüz beş ayını doldurmadan aynen geri getirilmek istenmektedir.

Teklifin kanunlaşması durumunda; beş ay öncesine dönülecek ve yürütülen soruşturmalarda müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla dosya inceleme yetkisi kısıtlanabilecektir.

Silahların eşitliği ilkesine göre iddia ve savunma makamlarının eşit haklardan yararlanmaları gerekmektedir. Soruşturma aşamasında müdafiin dosya içeriğini incelemesinin engellenmesi savunma hakkının kısıtlanması anlamına gelmektedir.