Bilgi Güvenliği Derneği

3711
A
Türkiye olarak bilgi kaynaklarımız ve bununla ilgili alt yapılarımız ciddi tehdit ve tehlike altındadır. Bu bağlamda ülkemize ait bilgi kaynakları ve alt yapıları her gün yüzlerce saldırıya uğramaktadır. O nedenle siber güvenliği konusunda ülkemizin ivedi olarak önlem alması gerekmektedir. Aksi halde devletimiz ve ulusumuz ileride telafisi imkansız sonuçlarla karşı karşıya kalacaktır.
Bu olgu karşısında siber güvenlik konusunda toplumun tüm kesimlerinde farkındalık ve bilinç oluşturmak, ülkemizin bu alandaki politika ve stratejilerine katkı sağlamak, Kamu, Üniversite, Sektör ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere toplumun tüm bileşenlerini bir araya getirerek ortak platformlarda ulusal çözümlerin ve projelerin hayata geçirilmesine öncülük etmek, bu amaçla ulusal düzeyde bir “Siber Güvenlik Stratejisi” geliştirmek gerekmektedir.
 
Bu ihtiyacın bilincinde ve ayırtında olan Bilgi Güvenliği Derneği’nin öncülük ettiği, Türkiye Barolar Birliği’nin de destek verdiği,  düzenlenen çok sayıda etkinlik ve çalıştay sonrası edinilen bilgi ve birikimleri sonrası hazırlanan “Siber Güvenlik Strateji Taslak Belgesi”  Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av.V.Ahsen Coşar’ın da katıldığı toplantıda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Sayın Binali Yıldırım’a sunuldu.
 
 
Fotoğraflar

Fotoğraf 1

Fotoğraf 2

Fotoğraf 3

Fotoğraf 4