BİR GÜNDE 7 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

485

Ülkemizde bir günde 7 kadın eşi veya boşandığı erkek tarafından öldürüldü.

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önlemek, kadın cinayetlerinin önüne geçmek ve kadının her alanda güçlü olmasını sağlamak devletin görevidir. Devletin bu görevlerini yerine getirmediğini üzülerek görüyoruz.

Kadına yönelik şiddetin artmasında ve önlenememesindeki asıl sebep ise caydırıcılık etkisi bulunmayan yargı kararları ile toplumda bilinçli olarak oluşturulan cezasızlık algısıdır.

Kadının yaşam hakkını koruyan yasalara ve uluslararası sözleşmelere bağlı kalınması gerektiğini ve bu uğurda var gücümüzle çalışacağımızı bir kez daha ifade ediyor, görev ve sorumluluğu bulunanlara YASALARI UYGULAYIN diyoruz.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
KADIN HUKUKU KOMİSYONU (TÜBAKKOM)