BİREYSEL BAŞVURU SÜRELERİNİN DURDURULMASINA İLİŞKİN DUYURU ANAYASA MAHKEMESİ’NİN İNTERNET SAYFASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

2831

16.02.2023 tarihinde, Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde yayımlanan duyuruda “Bireysel Başvuru Sürelerine” ilişkin açıklama yapılmıştır.

Söz konusu açıklamada:

“1) 11/2/2023 tarihli 32101 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile olağanüstü hâl (OHAL) ilan edilen illerde 6 Şubat 2023 (bu tarih dâhil olmak üzere) tarihinden itibaren 6 Nisan 2023’e kadar (bu tarih dâhil) bireysel başvuru süresi durdurulmuştur. Bireysel başvuru süresi, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır.

2) Bireysel başvuru süresinin durdurulmasına ilişkin söz konusu hüküm, OHAL ilan edilen illerin barosuna 6 Şubat 2023 tarihi ve öncesinde kayıtlı olan avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup aynı tarihte bu illerde bulunan avukatların takip ettiği dava ve işlerle ilgili olarak ülke genelinde uygulanır.

3) OHAL kapsamı dışındaki illerde ikamet eden kişiler ile bu illerin barosuna kayıtlı avukatların ve bürolarında çalışan kişilerin OHAL ilan edilen illerde kan veya kayın hısımlarının bulunması, OHAL ilan edilen illerde felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve zararın telafi edilmesi ya da ihtiyaçların karşılanması amacıyla bu illere gitmesi hâlinde bu madde hükmü, söz konusu kişiler ile avukatların takip ettiği dava ve işlerde 6 Mart 2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar ülke genelinde uygulanır” denmektedir.

Böylelikle bireysel başvuru süresi,
*OHAL ilan edilen illerin barolarına kayıtlı avukat meslektaşlarımız ile diğer barolara kayıtlı olup aynı tarihte bu illerde bulunan avukat meslektaşlarımız için 06.04.2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar 2 ay süreyle;

*OHAL kapsamı dışındaki illerde olmakla birlikte deprem bölgesinde yakınları bulunan, kurtarma, zararın telafi edilmesi ve yardım çalışmaları için deprem bölgesine giden avukat meslektaşlarımız için 06.03.2023 (bu tarih dahil) 1 ay süreyle durdurulmuştur.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE Barolar Birliği

Anayasa Mahkemesi duyurusu için tıklayınız