BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI EMEKÇİLERİNE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NDEN DESTEK

5796
A

GREV HAKLARI ELLERİNDEN ALINAN BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI EMEKÇİLERİNE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NDEN DESTEK

Türkiye Barolar Birliği, Bakanlar Kurulu’nun grev erteleme kararının yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’a başvuran Birleşik Metal-İş Sendikası emekçilerinin Danıştay binası önünde yaptığı basın açıklamasına destek verdi.

Türkiye Barolar Birliği adına Başkan Yardımcısı Av. Berra Besler ve Başkan Başdanışmanı Av. Prof. Dr. Necdet Basa’nın katıldığı basın açıklamasında TBB Başkan Yardımcısı Besler şunları söyledi:

Değerli emekçi arkadaşlar,

Türkiye Barolar Birliği olarak, bugün sizlerin en doğal hakkınız olan grev hakkınızın hukuka aykırı olarak ertelenmesine karşı gösterdiğiniz tepkiye destek vermek üzere yanınızdayız.

Hukuk ve demokrasi anlayışının, ülkemizde gelmiş olduğu durumu hep birlikte izliyoruz. Uzun bir süredir hukuka aykırılıklar tırmanarak devam etmektedir. Bugün de yeni bir hukuksuzluğa tanık oluyoruz.

Grev hakkı, demokratik bir haktır. Anayasamızla, yasalarımızla, tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. Demokratik hakların kullanılması hiçbir zaman engellenemez. Grev hakkı, elbette hukuka uygun olarak kullanılmalıdır. Grev hakkının ertelenmesi de mümkündür. Ancak bunun da hukuka uygun olarak karara bağlanması gerekir. Az önce meslektaşlarımızın da belirttiği gibi Birleşik Metal-İş Sendikası emekçilerinin almış bulunduğu grev kararı, "toplanmayan, dolayısıyla olmayan bir Bakanlar Kurulu Kararı" ile ertelenmiştir. Ertelenme sebebi olarak da "milli güvenliği tehdit eden bazı hususların varlığı" ileri sürülmüş, ancak bunların neler olduğu açıklanmamıştır. Ortada grev kararını erteleyecek derecede milli güvenliği tehdit eden nedenler varsa, ülkenin bütün vatandaşlarının bu nedenleri bilmek hakkıdır. Hükümeti, milli güvenliği tehdit eden bu sebepleri açıklamaya davet ediyoruz. Basında yer alan haberlere göre ortada grev hakkının ertelenmesi gerektirecek herhangi bir yasal neden olmadığı anlaşılıyor. Bu durumda verilen erteleme kararının hukuka uygun olarak alınmadığı gibi grev kararının ertelenmesi değil, grev hakkının açıkça yasaklanması niteliği taşıdığı da ortadadır. Böyle bir yasak asla kabul edilemez.

Türkiye Barolar Birliği, her türlü hukuka aykırılığın karşısındadır. Temel hak ve özgürlüklerin ve demokratik hakların kullanılmasından yanadır. Bunları engelleyenlerle de hukuk çerçevesinde her zaman mücadele etmek kararlığındadır. Sizler, hukuka aykırı olarak ertelenen grev hakkınızı kullanmak için direniyorsunuz. Bu haklı mücadelenizde hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak üzere biz de yanınızdayız. Sizlere her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi istiyor ve başarılar diliyoruz.