Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi TBB’yi ziyaret etti

1703

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği TÜRKİYE Temsilcisi Philippe Leclerc, Politika Geliştirme Birimi Müdür Yardımcısı Güz Gültan ve Arif Erkut özkan TÜRKİYE Barolar Birliğini ziyaret etti. Birlik Başkanı Av. R. Erinç Sağkan tarafından ağırlanan heyet ile “TÜRKİYE’de Mülteci, Sığınmacı ve Geçici Koruma Altındaki Kişilerin Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi (Adli Yardım Ortak Projesi)” ve ülkemizde hayatını idame ettirmekte olan mülteci ve sığınmacıların durumlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle