Birlik Başkanı Av. R. Erinç Sağkan'ın Türkiye Barolar Birliği'nin 17-18 Aralık 2022 Tarihlerinde Çanakkale'de Yapılan 37. Olağan Genel Kurulu'nda Yaptığı Açış Konuşması

4089
Untitled Document

Sayın Divan,
Değerli Baro Başkanlarım,
TÜRKİYE’nin dört bir yanından Genel Kurulumuza gelen Kıymetli TÜRKİYE Barolar Birliği Delegeleri,
Kıymetli Meslektaşlarım ve Basın Emekçileri,
Sizleri TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu adına saygı ile selamlıyorum.

Siz kıymetli yol arkadaşlarıma şu an üzerinde seslendiğim bu toprak; bağımsız bir vatan mücadelesi meşalesinin yakıldığı çanakkale Zaferi’ni kazandığımız topraklarlardır. Altında yatan gencecik vatan evlatlarının, torunları özgür bir ülkenin güneşine uyansınlar diye, kendi mevsimlerinden vazgeçtikleri topraklardır. üzerinde bulunduğumuz bu toprak; dönemin güçlülerinin ve emperyalist sömürücülerinin bir olmayla, “Birlik” olmayla başa çıkamadığı o tarihin sahnesidir.

Bu noktada, İstanbul üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyken askere yazılan ve çanakkale’de iki kez gazilik unvanı kazanan İbradılı Gazi İbrahim Hayrettin Ağıldere’nin ismini özellikle anmak isterim. Antalya’nın İbradı kazasından çıkıp eğitim görmek üzere İstanbul’a giden, son sınıf öğrencisiyken gönüllü olarak vatan savunmasına katılan hukukçu meslektaşımız, 25 Nisan 1915’te çanakkale Muharebeleri başladığında Arıburnu sahillerini korumakla görevli olan 27. Alay, 2. Tabur, 4. Bölük, 1. Takımın kumandanı olarak, savunmada ilk kurşunu sıkan kişi olarak tarihe geçmiştir. Adının önünde yer alan “İbradılı” unvanı memleketi Antalya’dan, Soyadı Kanunu sonrası tercih ettiği “Ağıldere” ise Arıburnu’nda cesaretle katıldığı çatışmaların yaşandığı bölgeden gelir. Yalnızca ismiyle bile bu toprakların birliğini ve bütünlüğünü temsil eden gazi meslektaşımızın ruhu şad olsun.

**
Bugün, bu salonda bir araya gelen her baro başkanı ve her delege, aynı zamanda, ülke tarihinin her açıdan en zor dönemlerinden birinde, yerle bir edilmiş bir hukuk sistemi içinde, büyük bir ekonomik krizin ortasında, şiddetin ve özellikle avukata yönelen şiddetin artık neredeyse sürekli hâle geldiği bir sosyal düzende mesleğin sorunlarına karşı çözümler üretmeye çalışırken, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunuyor. Bugün bizleri bir araya getiren bu manevi bağ, zorlu koşullar altında, bu ülkede yaşayan her bir yurttaş için hiçbir ayrım gözetmeksizin hukukun üstünlüğünü tesis etme arzusudur.

Bu arzumuz, bizi geçmişten bugüne getiren en büyük bağdır. Bu bağ, yeri geldiğinde canları pahasına hukukun üstünlüğü mücadelesi vermekten çekinmeyen meslektaşlarımız ve baro başkanlarımızla kurulmuştur. Gözü dönmüş bir kötülüğün bizlerden sadece fizikî olarak ayırdığı Gümüşhane Barosu Başkanımız Av. Ali Günday da Diyarbakır Barosu Başkanımız Av. Tahir Elçi de bugün bu salonda bizimledir. Saygı, sevgi ve özlemle anıyorum.

Ve birlikte yola çıktığımız ancak henüz bu Ağustos ayında, çok erken kaybettiğimiz Disiplin Kurulu üyemiz Av. Attila çelik’i, aramızda olmayan ancak duruşları ile yolumuzu aydınlatan üstatlarımız Av. Faruk EREM’i, Av. Atila SAV’ı, Av. Teoman EVREN’i, Av. Eralp öZGEN’i ve Av. özdemir öZOK’u saygıyla anıyorum. Onlardan bize kalan TÜRKİYE Barolar Birliği mirasını, onlara yaraşır şekilde devam ettirme yükümlülüğünü aklımızdan ve kalbimizden çıkardığımız bir saniye dahi yok.

**
Cezasızlık politikasından güç alan eski nişanlısı tarafından hayatının baharında yaşamdan koparılan Av. Dilara Yıldız ile kendi ofisinde hunharca katledilen meslektaşımız Av. Servet Bakırtaş’ın acısı halen yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. Aileleri, adalet arayışında yalnız değildir. TÜRKİYE Barolar Birliği olarak meslektaşlarımızın anısını yaşatacak, adaletin tecellisi için nerede olmamız gerekirse orada vücut bulacağız.

**
Adalet için mücadele ettiğimiz bu dönem, aynı zamanda hak ve özgürlükler bakımından ağır ihlallerin yaşandığı ve bu hak ihlallerine dur demesi gereken yargının maalesef ihlallerin aracı haline getirildiği bir dönemdir. Sadece son bir haftada;

  • 6 yaşında  çocuğun istismarı davasına,
  • İBB Başkanı’na verilen hapis cezası ve siyaset yasağına, 
  • Montrö Sözleşmesi'ne sahip çıkan emekli Amirallerin yargılandığına tanık olduk.

Mesleğimizi yapmaya çaba gösterirken önümüze çıkan en büyük engel, hiç kuşku yok ki, bağımsız ve tarafsız yargının tam anlamıyla tesis edilememiş olmasıdır. Avukatlar olarak kurucu unsurlarından biri olduğumuz yargının içinde bulunduğu bu durumun, adalet duygusunu tatmin edemediğinin de en yakın tanığıyız. ülkem adına üzgünüm ama hiç umutsuz değilim. Bugüne kadar nasıl mücadele ettiysek, bundan sonra da bağımsız yargının tesisi için mücadele etmekten bir an dahi geri durmayacağımızı buradan tekrar ifade etmek isterim.

Bugün burada mali genel kurulumuzu gerçekleştiriyoruz; bu nedenle ülkenin içerisinde bulunduğu sosyo-ekonomik koşulların mesleki faaliyetlerimize olduğu kadar, TÜRKİYE Barolar Birliğinin çalışmalarına nasıl etki ettiğine de değinmek durumundayız.

Göreve geldiğimiz 2021 Aralık ayında resmî enflasyon %36 olarak açıklanmıştı. Bugün bir önceki yılın aynı ayına göre enflasyon %85’tir. Bu, maliyetlerimizin de en az %85 artması anlamına geliyor. Halbuki TÜRKİYE Barolar Birliğinin gelirleri, daha önceki ekonomik tabloya göre belirlenmişti. Geride bıraktığımız bir yıl içerisinde çalışmalarımızı büyük bir ekonomik kaos ortamında yürütmek durumunda kaldık. Döviz kurlarının yaklaşık iki katına, benzin fiyatlarının ise yaklaşık üç katına çıktığı bir dönemde, Barolarımızın ve meslektaşlarımızın yaşadığı ekonomik sorunların çözümüne katkı sunmak üzere üst düzey çaba gösterdik. Bu durumun, elinizde bulunan çalışma Raporu’nda ve eki niteliğindeki Hesap Raporu’nda tüm açıklığıyla ortaya konduğuna ve raporların sizler tarafından bu yönüyle değerlendirileceğine inanıyorum.

Mesleğimiz ve içinde bulunduğumuz hukuki düzlemin büyük bir kriz içinde olmasının bir sebebi de, siyasetin malzemesi yapılarak kontrolsüzce açılan hukuk fakülteleri nedeniyle her ay binlerce mezunun ekonomik bir sömürü düzenine eklenmesidir. TÜRKİYE’de bulunan hukuk fakültelerinin dörtte biri, 2013-2021 tarihleri arasında açılmıştır. Bizim için en önemli mücadele alanlarından birinin de bu olduğunun altını çizmek isterim. Ve önemle belirtmek isterim ki, biz görev geldikten sonra açılan tek bir hukuk fakültesi dahi yoktur.

Değerli Meslektaşlarım,

Verdiğiniz destekle 5 Aralık 2021’de göreve geldik. Göreve geldiğimizde, bir grubun zaferini değil mesleğimiz adına ödün vermeden hizmet etmeyi şiar bellemiş bir değişimi kutladık. Birliğimizi saran sessizliği, birlik olmanın senfonisine dönüştürmeyi amaç edindik. Aradan geçen bir senede, onlarca şehirde, mesleğimiz ve hukuk devleti için varlık gösterdik.

Bu süreçte çok sayıda faaliyet gerçekleştirdik. Ancak bunlara geçmeden önce, hep birlikte başardığımız ve artık bizim manevi birlikteliğimizin simgesi olan bir isimden, bir meslektaşımızın evladı olan Mustafa Yağız’dan söz etmek isterim; zira Mustafa Yağız birlikteliğimiz sayesinde tedavisine kavuşacak ve umuyorum ki, uzun mutlu huzurlu ve sağlıklı bir hayat sürecek. Mustafa Yağız’ın tedavisine kavuşmasını sağladık, adil bir ülkede yaşaması sağlamak da boynumuzun borcudur.

Sizlere birazdan sunacağım “faaliyetlerimiz”, TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu ve Başkanı ile sınırlı değildir. Bu faaliyetler hayata geçirilirken, baro başkanları olarak sizler de, Birliğimiz çatısı altında ortalama iki ayda bir gerçekleştirdiğimiz toplantılar aracılığıyla “Birlik’te yönettiğimiz” TÜRKİYE Barolar Birliğini oluşturan bütün olarak “oradaydınız”. Delegeler olarak sizler de, altı ayda bir gerçekleştirmeye başladığımız değerlendirme toplantıları aracılığıyla “oradaydınız”. Attığımız her adımda, aldığımız her kararda verdiğiniz destekle “oradaydınız”.

Yaptığımız tüm hizmetlerde, vücut verdiğimiz her gelişmede ve mesleğimiz için verdiğimiz en ufak iyi niyetli çabada dahi hepiniz “ORADAYDINIZ”.

TBB Avukatlık ücret Tarifesi maktu ücretler kısmında ortalama yüzde 110 artışı birlikte sağladık.

Nisbi Tarife’de miktar ve oranlarda kayda değer artışı birlikte sağladık.

Tarife’nin nisbi ücretleri düzenleyen üçüncü Kısmına yeni bir basamak ekleyerek, ilk basamağın limitini 100.000 TL ve oranını %16 olarak belirledik. Takip eden basamaklarda da benzer şekilde hem miktarlarda hem de oranlarda artış sağladık. Böylelikle açılan davaların büyük bir kısmını oluşturan ilk dört basamakta yer alan kalemlerde önemli miktarda artış gerçekleştirilmiş olduk.

TÜRKİYE Barolar Birliği Psikolojik Danışma ve Gelişim Merkezi Kurduk

Bir devlet politikası ile çözülebilecek makro düzeydeki bu hayati sorunun maalesef devlet düzeyinde değil Birliğimiz tarafından üretilen politikayla çözüme kavuşturulması çabası, son derece düşündürücü ve tek başına anlamlıdır.

TÜRKİYE Barolar Birliğinin Kapılarını Avukatlara Açtık

Eğitimlerle Meslektaşlarımızı Güçlendirdik

TBB Eğitim Merkezi tarafından programlanan meslek içi eğitim programları kapsamında, talep eden barolarımızın ev sahipliğinde 239 eğitim semineri düzenledik; bu seminerlere katılan 27.750 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunduk. Bunun dışında online eğitimlerle binlerce meslektaşımıza eğitim imkânı sağladık.

Sosyal Yardımlarla Meslektaşlarımıza ve Aileleriyle Dayanışma Sağladık
 
Göreve geldiğimizde, 5 bin 104 kişi ile devraldığımız eş ve çocuk güvencesinde 31.10.2022 itibariyle 6 bin 441 kişiye ulaştık; vefat eden meslektaşlarımızın bakıma muhtaç çocuklarına sahip çıktık. Yaş kriterine bağlı olarak aylık 700-900 TL aralığında öksüz ve yetim çocuklarımıza yardım yapıyoruz. Bu yardımdan faydalanan çocuklarımızın sayısı 125’e ulaşmıştır.

05.12.2021 tarihi itibariyle 151 olan anlaşmalı hastane sayısı, ülke genelinde toplam 188 hastaneye çıkartılmıştır. 05.12.2021- 31.10.2021 döneminde 5.145 vaka için 42.871.203,57 TL tutarında tedavi desteği sağladık. Aynı dönemde 1743 vaka için 4.539.550,00 TL geçici iş göremezlik yardımı; 82 meslektaşımız için 1.050.000,00 TL sürekli iş göremezlik yardımı; 229 vaka için 389.300,00 TL bakım yardımı; 47 meslektaşımız için 390.600,00 TL 69 yaş yardımı; 1.435 vaka için 1.495.400 TL ölüme bağlı yardım olmak üzere toplam 57.138.311,98 TL yardım yapılmıştır.

“‘Birliği” Değil ‘Birlikte’ Yönetmek” İçin 6 Ayda Bir Genel Kurul Delegelerimizle Toplanıyoruz
 
TÜRKİYE Barolar Birliği, Yönetim Kurulu tarafından “birlikte yönetim” anlayışı çerçevesinde, Baro Başkanları ve Delegelerin katılımıyla altı ayda bir yapılması sözü verilen değerlendirme toplantısının ilki, 04 Haziran 2022 Cumartesi günü, TBB’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Tarihi toplantının ardından; TBB ile 81 Baronun Başkan ve Delegelerinin imzasıyla bir sonuç deklarasyonu yayımladık.

15.01.2022’de, 12.04.2022’de, 23.07.2022’de, 05.09.2022’de, 26.11.2022’de Baro Başkanları toplantıları gerçekleştirdik; kararları ortak akılla aldık, Birliği birlikte yönettik.

Stajyer Avukatlar En önemli önceliklerimizden Biri Oldu

Stajyer avukat kimlik kartlarının 01.01.2022 tarihinden itibaren ücretsiz olması kararlaştırdık. Yıllardır artırılmayan staj kredisini %50 artırdık.
Kadınların Adalete Erişimini Desteklemek İçin Avrupa Konseyi ve TÜRKİYE Barolar Birliği iş birliğiyle yürütülecek olan “TÜRKİYE’de Kadınların Adalete Erişimi Projesi” hibe sözleşmesini, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde imzaladık. 

Tahkim Merkezini Canlandırdık; meslek içi eğitimlerle, meslektaşlarımızın bu alandaki iş hacimlerini artırdık.

Kamu Avukatlarının özlük/Statü Sorunları Kısa ve Uzun Vadeli Talep ve çözüm önerileri Raporu Yayınladık

TBB Kamu Avukatları Komisyonu, bugüne kadar hak etmiş oldukları statüye kavuşturulmayan, özlük ve mali haklarında bir iyileştirme yapılmayan kamu avukatlarının sorunlarına ve bu sorunların kısa-uzun vadeli çözümlerine ilişkin rapor hazırladı. Söz konusu raporu muhataplarıyla paylaştık, takipçisi olmaya devam ediyoruz.
 
İzmir Baromuzla Birlikte, Asbestli Geminin Türk Kara Sularına Girmesine İzin Vermedik

çünkü, ülkemizin denizleri dünyanın kanser çöplüğü değildir.

Parayla vatandaşlık uygulamasını Danıştay’a taşıdık.

Hukuksuz Uygulamaları Yargıya Taşıdık, Davalara Müdahil Olduk

- Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesine ilişkin olarak yedi yıldır devam eden hukuki süreçte, talebimiz üzerine TÜRKİYE Barolar Birliğinin davaya katılmasına karar verildi. 

- Zeytin sahaları üzerinde maden tesisi açılmasına olanak veren Maden Yönetmeliği Değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a dava açtık.

- Boğaziçi üniversitesinde hukuk fakültesi açılması kararına karşın açılan davaya katılma ve kararın yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştaya başvurduk.

- İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına karşı Danıştay’da gerçekleştirilen duruşmaların hepsine katılım sağladık.

- Müzik Yasağı Genelgesi’nin iptali için Danıştaya başvurduk.

- Metin Lokumcu davası duruşmasında hazır bulunduk, davaya katılma talebinde bulunduk.

- Yeniden görülmeye başlanan Gezi Parkı davasının duruşmasına ve karar duruşmasına katıldık.

- Sinop’ta yapılmak istenen nükleer santralle ilgili verilen çED raporunun iptali ile ilgili açılan davaya Samsun’da katıldık.

- Samsun’da Onur Anıtı’na yapılan saldırı davasındaydık.

- Erzurum’da, Kur’an kursunda cinsel istismara uğrayan çocuklarla ilgili davanın duruşmasındaydık.

- Aladağ kız yurdu yangını davasının istinaf karar duruşmasındaydık.

- Orman alanlarının işletmelere verilmesi ile yoğun şekilde kullanıma ve yapılaşmaya açılmasına neden olabilecek düzenlemeler hakkında Danıştaya başvurduk.

-   Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Kararı ile belirlenen ve 6 Temmuz 2022’de Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Basın Ahlak Esasları’nın iptali için dava açtık.

Kısaca saydıklarımdan çok daha fazla sayıda hukuksuz uygulamaya karşı hukuki mücadele kanallarını işletmek çaba gösterdik. Bu liste o kadar kalabalık ki, çalışma raporumuzun ilgili bölümünden takip etmenizi rica ediyorum.

Baroların ve Avukatların Yanında Olduk

Bu uzun listeyi de tek tek saymayacağım, raporumuzdan ayrıntısını okumanızı rica ediyorum.

- Meslektaşlarımızın avukatlık faaliyetleri sebebiyle maruz kaldıkları muameleye ilişkin olarak Muş Adliyesi önünde yapmak istediği basın açıklaması hukuksuzca engellenen Muş Barosuna destek açıklaması yaptık. Muş Barosuna geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak ayrıca burada bir basın açıklaması yaptık.

- Mersin Adliyesi önünde yapmak istedikleri açıklamaları iki kez kolluk tarafından engellenen meslektaşlarımıza destek vermek amacıyla, aynı yerde basın açıklaması yaptık.

- Batman Barosu üyesi Av.Orhan Alphan’a yapılan saldırıyı soruşturmadaki isteksizlik ve şüpheli polis memurunun serbest bırakılmasını protesto etmek için Batman Adliyesi önünde düzenlenen basın açıklamasına katıldık.

- İstanbul Barosu’na kayıtlı meslektaşımız Av.Nur Peker’in, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralanmasına ilişkin açıklama yaptık.

- Şırnak Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkanı Av.Serkan Karakaş’a yapılan saldırı hakkında kınama mesajı yayınlandık.

- çağdaş Hukukçular Derneği (çHD) üyesi avukatların yargılandığı davanın karar duruşmasına katıldık.

- Bekçiler tarafından yasalara aykırı olarak durdurularak GBT sorgulaması yapılmak istendiği sırada darp edilen, götürüldüğü karakolda da hukuka, kanuna ve insan onuruna aykırı muamele görmeye devam eden meslektaşımız Av. Mürsel ünder’in ifade işlemleri için Anadolu Adliyesi’nde hazır bulunduk.

- İstanbul’da, Av. Zeycan Balcı'nın belini defalarca tekmeleyerek kıran kolluk görevlisinin yargılandığı davanın duruşmasına katıldık.

- Bakırköy Adliyesi’nde istismara uğrayan çocuğun müdafiiliği görevini en iyi şekilde yapıp sanığın ceza almasını sağladığı için saldıraya uğrayan ve burnu kırılan meslektaşımız Av. Mehmet Hakkı çezik’in şikayetçi olduğu dosyaya katılma talebimizi sunduk.

- İstanbul’da ofisinde katledilen meslektaşımız Av. Servet Bakırtaş için hukuki sürecin takipçisi olduk.

- Gezi Davası’nda tutuklanan meslektaşımız Av. Can Atalay’ın yanında yer aldık.

Maden Katliamı Sonrasında Emekçilerin ve Ailelerinin Yanındaydık
 
Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama sonucunda 41 emekçinin hayatını kaybetmesine ilişkin hukuki süreci ilk andan itibaren Bartın Baromuzla birlikte yakından takip etmeye başladık; katliamı ve soruşturmadaki eksiklikleri kamuoyunun gündemine taşıdık.

Yurttaşların Adalete Erişim Mücadelelerinde Yanlarında Olduk
 
Şimdi bir yılı geride bıraktık. Aradan geçen bu bir senede; onlarca şehirde, sayısız toplantıda ama aynı ülküde bir araya geldiğimiz her an ve ömrümün sonuna kadar unutamayacağım yol arkadaşlığınız için şükranlarımı sunuyorum.

**

Sözlerimi; henüz 21 yaşında, mesleğinin başında Ankara Adliyesi’nin önünde tarifsiz bir heyecan ve aradan geçen 23 senede hiç eksilmemiş umuduyla bildiri dağıtan o genç avukatın heyecanıyla bitiriyorum.

Aradan yıllar geçecek.

Bugün bizi bir araya getiren binalar ve mekanlarda başka meslektaşlarımız ve hatta belki bizim çocuklarımız aynı azim ve kararlılıkla mücadeleye devam edecek.

Ancak biliyorum ki; TÜRKİYE Barolar Birliğinin bu zorlu dönemde sahip olduğu mücadele iradesi daima hafızalarda kalacak.

107 sene önce bu topraklar üzerinde ebedi Başkomutanımız ve daimî güneşimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde canı pahasına yurt savunması yapan şehitlerimize ve siz yol arkadaşlarıma sonsuz saygı ve şükranlarımla.

 


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle