BİRLİK BAŞKANI SAĞKAN, ADALET BAKANI TUNÇ'U ZİYARET EDEREK TBB, BAROLAR VE AVUKATLARIN MESLEK SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN TALEPLERİNİ İLETTİ

1319

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Genel Sekreter Av. Veli Küçük ve Ankara Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu ile birlikte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret ederek avukatlık mesleğinin sorunlarına ilişkin taleplerini iletti.

Sağkan, sosyoekonomik yük altında bulunan 190 bin avukatın ve onları temsil eden tüm baroların beklentilerinin, 'mesleğin sorunlarının çözümüne ilişkin yasal değişikliklerin, 9. Yargı Paketi olarak adlandırılan ve Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamına alınması' olduğunu ifade ederek; talep edilen değişiklileri özetle şu başlıklar altında dile getirdi:

• Geriye dönük adli yardım ödemelerinin gerçekleştirilmesi için bir defaya mahsus olmak üzere ek ödenek talepli Avukatlık Kanunu'nun 180. maddesinin dördüncü fıkrasına ilişkin yasal değişiklik.

• Avukatlık Kanunu’nun 180. maddesinin beşinci fıkrasına dair hazırlanan değişiklikle CMK cari gider ödenek artırımı.

• Avukatın mesleki faaliyetini yürütürken bilgi ve belgeye erişiminde yaşadığı sorunun çözümü için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda yer alan istisnalar kapsamına alınması.

• Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu sınırının aşağıya çekilmesini öngören Avukatlık Kanunu'nun 35. maddesinde değişiklik.

• Avukata dönük şiddetin önlenmesi bakımından yapılması gereken düzenlemeler.

Görüşmede ayrıca;

• Karşı yan avukatlık ücretlerinin icra takibi sırasında CMK müdafii/vekilden, ahzu kabz yetkisi içeren vekaletnameye gerek bulunmadığı yönünde icra müdürlüklerinin bilgilendirilmesi,

• Avukatlık Kanunu’nun 43. maddesi ile getirilen “büro finansman desteği” ile ilgili usul esas çalışmasının ivedilikle tamamlanması,

• Uzlaştırmacıların İnsan Hakları Eylem Planı'nda da belirtildiği gibi; yalnızca hukuk fakültesi mezunlarından olmasının sağlanmasına ilişkin çalışma yürütülmesi talep edildi.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle