Birlik Başkanı Sağkan Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısına Katıldı

1543

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısına katıldı.

Toplantının açış konuşmalarını Birlik Başkanı Sağkan, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan vekili Mehmet Uçum ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptı.

Sağkan, sözlerine Irak’ın kuzeyinde görev yaparken şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başladı.

Sağkan konuşmasında şunları söyledi:

“Önceki Reform’da kısaca değinilen ama hayata geçirilemediğini düşündüğümüz bir husus: İzleme ve Değerlendirme Sistemi mekanizması.

Fikri takibin katılımcı ve düzenli şekilde çalışan bir mekanizma eliyle işletilmesinin sonuca ulaşmada çok etkin olacağı inancındayız. Reform’un içerisinde bu mekanizma da kurulmalı, kimlerin katılacağı, 3 ayda bir toplantılar düzenleneceği, Bakanlık dışında TBB’nin de aralarında sayılması gereken çok sayıda farklı paydaşın bu mekanizmada eşit söz hakkıyla yer alacağı ifade edilmelidir düşüncesindeyiz.

Yargı Reformu konusunda amaçlarımızın, hedeflerimizin birbirine denk olduğu konusunda kuşkumuz bulunmuyor. Hepimiz ülkemizde başta adil yargılanma hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin yargı eliyle güvence altına alındığı, hukukun üstünlüğünün tesis edildiği, bunun için nitelikli hukukçuların yetiştirildiği bir ortamın varlığını arzu ediyoruz. Önceki Reformlar bu konularda bazı adımlar attı ancak amaçların, hedeflerin sonu yok. Yeni Reform döneminde, daha güçlü bir hukuk devletini hep birlikte hayata geçirme umuduyla hepinize saygılarımı sunuyorum.”

KONUŞMA METNİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle