Bitlis, Erzurum ve Şanlıurfa barolarına meslek içi eğitim seminerleri verildi

65
A