Bitlis, Erzurum ve Şanlıurfa barolarına meslek içi eğitim seminerleri verildi

540