BİZ AVUKATLAR ŞİDDETİN KARŞISINDA HER ZAMAN DURUŞMA SALONLARINDA OLACAĞIZ

912

Boşandığı eşinin silahlı saldırısına uğrayan meslektaşımız Av. Merve Gül Durmaz’ın Eskişehir 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasına, TüBAKKOM’u temsilen Yürütme Kurulu üyemiz Av. Esin özak Sezengöz katılmıştır. çok sayıda avukatın ve sivil toplum örgütünün bulunduğu duruşmada, duruşma hâkimi, usule aykırı bir şekilde, katılma taleplerini almadan ve söz hakkı vermeden ara karar kurmuş, avukatların itirazı üzerine, duruşma salonunun boşaltılması için polise talimat vermiştir. Bu hukuka ve usule aykırı, keyfi karara karşı duruşma salonundan ayrılmayan ve duruşmanın usule uygun şekilde bitirilmesini bekleyen avukatları salonda bırakan hâkim, başka bir odada, can güvenliğinin olmadığı gerekçesi ile diğer duruşmaların kapalı yapılmasına karar vererek duruşma tarihini ertelemiştir.

Kadına yönelik şiddetin mağduru olan bir meslektaşımızın duruşmasında avukatlara uygulanan bu akıl almaz muamele, şiddet mağduru kadınların yargı erki karşısında ne kadar güçsüz durumda bırakıldığının bir göstergesi olduğu kadar, yargılama makamlarının, yargı faaliyetinin kurucu unsurlarından olan avukatlara bakış açısını da göstermektedir. Şiddete maruz kalan, öldürülen yüzlerce avukatın varlığını unutan sayın hâkimin, mesleki görevini ifa eden avukatları hangi sebeple hayatı için tehdit olarak gördüğünü anlamlandırabilmiş değiliz. Biz avukatlar, avukatı can güvenliği için tehdit olarak gören, adil yargılanma, hukuki dinlenilme hakkını ihlal eden yargı mensuplarına rağmen, şiddet mağduru kadınlarımızın yanında dimdik duracağımızı bir kez daha yüksek sesle beyan ediyoruz.

Asla yalnız yürümeyeceksiniz!

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HUKUKU KOMİSYONU
TüBAKKOM