BÖLGE BAROLARI AVUKAT HAKLARI MERKEZİ TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

3871
A

Adana Barosu’nun ev sahipliğinde 18 Kasım 2014 tarihinde, Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi ve Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Osmaniye, Kilis barolarının katılımıyla gerçekleştirilen; açılış konuşmalarını Adana Barosu Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. Berra Besler ile Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı ve TBB Avukat Hakları Merkezi Başkanı Av. Başar Yaltı’nın yaptığı Bölge Baroları Avukat Hakları Merkezi Toplantısı sonucunda alınan kararlara ilişkin bildiri aşağıdadır.

1. Nitelikli bir avukatın nasıl olması gerektiği konusu tartışıldı. Bu amaçla, hukuk fakültelerindeki eğitim kalitesinin yükseltilmesi, avukatlık stajı için baroların stajyer kabulünde yıllık stajyer sayısı belirlemek gibi usullerle kota koymak başta olmak üzere yeni ve radikal düzenlemelere gidilmesi konusunda çalışmalar yapılması kararı alındı.

2. Herkesin hukuk fakültesi mezunu olmasının çalışma hayatında verimlilik ve iş kalitesini arttıracağı ancak her hukuk fakültesi mezununun avukat olmasının gerekmediği, avukatın belli niteliklere sahip olması gerektiği, buna yönelik çalışmalar yapılması kararı alındı.

3. Avukatlık mesleğinin saygınlığının, giderek azaldığı, iş alanlarının daraldığı, mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımız için avukatlığın zorlaştığı sorununa değinildi.

Kamulaştırmasız el atmada vekâlet ücretinin maktu olarak belirlenmesi yönünde yapılan değişiklik, icra takiplerinde tahsilat yapılamaması, kıdem tazminatının kaldırılmaya çalışılması, avukatlık mesleğinin tekelinde olan bazı işlerin noterlerce de yapılmasına imkân tanıyan düzenlemelerin, avukatlık mesleğinin icra edilme alanlarını son derece daralttığına değinilerek, Avukatlık Kanunu değişikliği çalışmalarının yapıldığı bu zamanda, iş alanlarımızın genişletilmesine yönelik olarak yasa koyucu üzerinde, savunmadan gelen örgütlü gücümüzü kullanarak baskı yapılması gerektiği kararı alındı.

4. Avukatların mesleğin itibarına uygun yaşam sürdürebilmesini sağlayacak tek gelir kaynağı olan avukatlık ücretinin (vekâlet ücretinin) güvence altına alınması gerektiği hususu tartışıldı.

Bu hususta, vekâlet ücreti asgari miktarının baroya yatırılması ve bu meblağın avukata barosu tarafından ödenmesi gerektiği kararı alındı.

5. Avukatların gerek icra takiplerinde gerekse dava açarken ihtiyaç duydukları nüfus bilgilerine ulaşabilmeleri için Nüfus Müdürlüğü Kimlik Bilgi Paylaşım Sistemi’ne girebilmelerinin sağlanmasına karar verildi.

6. Haciz esnasında bir avukatın darp edilmesi olayında; İstanbul Anadolu 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2013/464 esas sayılı dosyasında; İstanbul Barosu’nun müdahale talebinin kabulüne karar verildiği, kararın Yargıtay’ca bozulması üzerine yerel mahkemenin, baroların kamu tüzel kişiliğini haiz meslek örgütleri oldukları, mensuplarının hak ve yükümlülüklerini gözetmeleri gerektiği gerekçesiyle verdiği direnme kararının Yargıtay Ceza Genel Kurulu nezdinde temyizi üzerine bu dosyaya hukuki mütalaa verilmesi kararı alındı.

7. Ankara 30. İcra Müdürlüğü’nde kadın avukata karşı yapılan yargılamada sanık olan icra müdür yardımcısına ceza verilmiş ve sanık tutuklanmıştı. Yargıtay, dosyayı sanık lehine bozmuş, ancak yerel mahkeme direnme kararı vermiştir. Temyiz aşamasında Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na sunulmak üzere Türkiye Barolar Birliği’nce hukuki mütalaa verilmesi kararı alındı.

8. Baroların avukat hakları merkezleri arasında koordinasyon ve işbirliğini artırmak için bölgelerde avukat hakları merkezi toplantılarının yapılması kararı alındı.