Britanyalı-Türk Avukatlar Birliği (BTLA)

8201

Britanyalı-Türk Avukatlar Birliği (BTLA) Nisan 2005'te İngiltere & Galler Hukuk Topluluğu ve Türkiye Barolar Birliği'nin desteğiyle kurulmuş olup Birleşik Krallık ve Türkiye'deki avukat, hukukçu ve hâkimler arasında hukuki, mesleki ve kültürel bağlar kurmayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir.

BTLA Türkiye ve Birleşik Krallık’ta her iki ülkeden avukat, hâkim ve akademisyenleri ilgilendiren konularda yıllık seminerler düzenlemektedir. Ayrıca üyeleri arasında mesleki eğitim ve hukuki meselelere ilişkin bilgi ve fikir alışverişi sağlamak amacıyla bir mesleki ağ oluşturmaktadır.

BTLA’ya hukuk firmaları, bireysel üye olarak hangi alanda çalıştığına bakılmaksızın tüm hukukçular, hukuk firmaları dışındaki şirket ve kurumlar ve hukuk öğrencileri üye olabilmektedir.

Bu konuda detaylı bilgi ve başvuru için:

http://www.btla.org.uk/