ÇED YÖNETMELİĞİNİN İPTALİ İÇİN DANIŞTAY’A DAVA AÇILMIŞTIR

2473

Türkiye Barolar Birliği tarafından, 29 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve önceki Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğini yürürlükten kaldıran Yönetmelik hakkında Danıştay’a yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açılmıştır.

Dava konusu olan ÇED Yönetmeliği’nin bazı maddeleriyle, çevreyi bozucu faaliyet içerisinde olan tesise, faaliyetleri durdurulmaksızın süre verilmesi; çevre hakkının özüne, ölçülülük ilkesine ve dolayısıyla Anayasa’ya aykırılık taşımaktadır.

Öte yandan, yürürlükten kaldırılan yönetmelikte halk kelimesi, tüzel kişilere de yer verecek şeklinde tanımlanırken yeni yönetmelikte ‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de ikamet eden yabancılar’ tanımıyla yetinilmiştir. Barolar ve Türkiye Barolar Birliği gibi kamu kurumu niteliğine sahip meslek kuruluşları ile başkaca tüzel kişiliği haiz kurumları çevre hakkının uygulanması konusunda devre dışı ve işlevsiz bırakan bu durum da çevre Kanunu’na aykırılık taşıdığı gibi Anayasa’ya da aykırıdır.

Saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Türkiye Barolar Birliği

Dilekçeyi görüntülemek için tıklayınız