Çeklerin bankalara ibrazı ile icra iflas takipleri 31 Mayıs 2021'e kadar durduruldu

8355

Meslektaşlarımıza önemli duyuru:

Bugün yayınlanan 7318 sayılı Kanun md. 15 uyarınca;

1)İbraz süresinin son günü 30.4.2021-31.5.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemeyecek, 1.6.2021 tarihinden sonra KALAN İBRAZ SüRESİ İçİNDE ibraz edilebilecektir.

2)30.4.2021-31.5.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında bu tarihler arasında icra iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek, başlamış olan takipler duracaktır.

3)Yukarıda yazılı tarihler arasında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki idarelerin kamu ve özel hukuk alacakları hakkında icra iflas takibi başlatılamayacaktır.

Bkz. http://tbb.av.tr/433