CEZA MUHAKEMESİNDE SERİ MUHAKEME YÖNETMELİĞİ VE TARİFEYE GÖRE MÜDAFİYE SORUŞTURMA İÇİN AYRI KOVUŞTURMA İÇİN AYRI ÜCRET ÖDENMESİ HAKKINDA

44716

  Ceza yargılamasında seri muhakeme kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarında ayrı ayrı ücret ödenmesine ilişkin bilgilendirmemiz aşağıdadır.

  1. Seri muhakeme usulünde baro tarafından yapılacak CMK görevlendirmelerinde soruşturma evresi için CMK Tarifesine göre ücret tahakkuk ettirilecektir.

  2. Talepnamenin asliye ceza mahkemesinde görüşülüp hüküm verileceği duruşmada da kural olarak aynı avukat görevlendirilecektir.

  3. Bu aşama için de CMK Tarifesine göre ayrıca bir ödeme yapılacaktır.

  4. Kural, her iki aşamanın aynı gün içerisinde veya çok kısa sürede sonuçlandırılmasıdır.

  5. Toplam dosya sayısı yaklaşık olarak yıllık 180.000’dir. Toplam yeni CMK görevlendirmesi buna göre yaklaşık 360.000 adet olacaktır.

  Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin yazımız ve Adalet Bakanlığı’nın bunun üzerine tüm başsavcılıklara gönderdiği yazı ilişiktedir.

  Meslektaşlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.

  TÜRKİYE Barolar Birliği

   

  TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığı’na gönderilen yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin resmi yazı

  Adalet Bakanlığı’nın tüm Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderdiği resmi yazı