CMK KAPSAMINDA BAROLAR BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK EĞİTİM BİRİMLERİ İÇİN EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ İHTİYACINA YÖNELİK TOPLANTI YAPILDI

1465

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Eğitim Merkezi ve CMK Komisyonu; CMK kapsamında Barolar bünyesinde oluşturulacak eğitim birimlerinde düzenli olarak yapılacak meslek içi eğitimlere yönelik eğiticilerin eğitimi için ihtiyaç belirlenmesi ve programlaması amacıyla geniş katılımlı bir toplantı düzenledi.

Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez’in başkanlığındaki toplantıya CMK Komisyonu Koordinatörü Yönetim Kurulu üyesi Av. Ali Bayram, TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu üyeleri, TBB CMK Komisyonu Yürütme Kurulu üyeleri ile TBB Eğitim Merkezi’nin çalışmalarına gönüllük esasıyla büyük katkı sunan eğitmenler Prof. Dr. Feridun Yenisey, Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, Prof. Dr. Olgun Değirmenci, Doç. Dr. Mehmet Emin Alşahin, Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner, Prof. Dr. Seydi Kaymaz, Prof. Dr. Devrim Aydın, Doç. Dr. Selman Dursun, Doç. Dr. Hasan Sınar, Dr. öğretim üyesi Sinan Altunç; Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Serdar Kütahya, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Sacit Yılmaz, Trabzon BAM 3.Ceza Dairesi Başkanı Fatih Aksoy, Askeri Yargıtay Onursal Başkanı Fahrettin Demirağ, Av. Alim Mert, Av. Olcay Bağcı, Av. Ahmet Sinan Sürücü, Av. Murat Aydın, Av. özkan Yücel, Av. Mehmet Baran Selanik katıldı.

Akademisyenler, hakimler, savcılar ve avukatlardan oluşan katılımcılar, Barolarda yapılması planlanan eğitim programlarının modellerine ilişkin düşüncelerini ve önerilerini sundular, ayrıca bu eğitimlerde görev alan eğitmenler deneyimlerini paylaştılar.


Haber ile ilgili Görseller

Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle
Görüntüle