CMK KAPSAMINDAKİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ İŞLEMLERİNDE AVUKATLARA AYRICA ÖDEME YAPILMASI TALEBİ BAKANLIĞA İLETİLMİŞTİR

11398

Ceza yargılaması sistematiğinde; soruşturma evresi kapsamında olmakla birlikte, yeni ve ayrı bir safhayı ifade eden sulh ceza hakimliğinde takip edilen iş ve işlemler için uygulanacak CMK Tarifesi 4/1-b maddesinde yer alan ücret, müdafi ve avukatlara faaliyetlerinin içeriği ve kapsamı ile emek ve mesailerinin boyutu esas alınarak ayrıca ödenmelidir.

TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından, Tarife’nin lafzına ve sistematiğine de uygun bir şekilde ayrıca ödeme yapılmasının sağlanması talebi, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne yazılı olarak iletilmiş olup, takibi yapılarak gelişmeler meslektaşlarımızla paylaşılacaktır.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilen yazı için tıklayınız