Çocukların Adalete Erişim Hakkı ve Çocuklara Yönelik Hukuki Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi

6202
A

Türkiye Barolar Birliği ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) arasında imzalanan "Çocukların Adalete Erişim Hakkı ve Çocuklara Yönelik Hukuki Yardım Hizmetlerinin Güçlendirilmesi" başlıklı çalışma planı çerçevesinde, Türkiye'de çocuklara yönelik hukuki yardım hizmetlerinin, mülteci çocukları da içerecek şekilde durum ve ihtiyaç analizini gerçekleştirecek ulusal danışmanlar aramaktadır.

İhtiyaç analizinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla bir ceza davalarında uzman, bir hukuk davalarında uzman danışman görevlendirilecektir. Uzmanların ortak çalışma yürütmesi gereklidir.

İlgili görevlendirmeye ilişkin tüm detaylar ekli Görev Tanım Belgesinde yer almakta olup başvuruların en geç 10 Ocak 2016 tarihi mesai bitimine kadar Türkiye Barolar Birliği Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezine dalya.darendeli@barobirlik.org.tr e-mail adresinden ulaştırılması gereklidir.

Ek : Görev Tanım Belgesi