CUMARTESİ ANNELERİNE YASAYA AYKIRI MÜDAHALEYİ VE BU HUKUKSUZLUĞA İTİRAZ EDEN MESLEKTAŞLARIMIZA YÖNELİK İŞKENCEYİ KABUL ETMİYORUZ

1037

Bir ülkede 954 haftadır kayıp yakınlarını arayan insanlar olması kadar vahim bir durum da, Anayasa ve Anayasa gereği halen tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırı olarak bu barışçıl ve demokratik eyleme yönelen şiddet dolu tahammülsüzlüktür.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesinin onlarca kararına rağmen, 954. haftasında da Cumartesi Annelerine yönelen saldırı esnasında İstanbul Barosu mensubu meslektaşlarımız Av. Eren Keskin, Av. Oya Ersoy ve Av. Murat Çelik insanlık dışı bir saldırı ile gözaltına alınmışlardır.

Yıllarını hak mücadelesine adamış meslektaşlarımızı ve ihlal olan her alanda avukatlığı layıkıyla yapma çabalarını kriminalize etmeye çalışan bu gözaltının kabul edilmesi mümkün değildir.

Meslektaşlarımızın mücadelesinde yanlarında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.

Türkiye Barolar Birliği
Avukat Hakları Merkezi