CUMHURİYET ŞEHİTLERİ UĞUR MUMCU VE GAFFAR OKKAN’I SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ

2753

Uğur Mumcu adı, kamuoyu belleğinde dürüst, cesur, halkın ve ülkenin çıkarlarının savunucusu gazeteci çağrışımlarına yol açar. Onun akademisyenlik ve gazetecilik yılları, dış dinamiklerin TÜRKİYE’ye yönelik etnik, dinsel, mezhepsel ayrıştırma ve istikrarsızlaştırma planlarının uygulamaya sokulduğu bir zaman dilimine denk düşer.

Bağımsız gazetecilikten sermaye gazeteciliğine geçişle birlikte, ticari çıkarların, ulusal çıkarların önüne geçtiği bir dönemde kalem namusunu koruyan adamdır Uğur Mumcu. Ulus devlet, üniter yapıyı esas alan Cumhuriyet’e karşı siyasal dincilik ve etnik bölücülük konsorsiyumuna karşı kuruluş değerlerinin yılmaz savunucusudur Uğur Mumcu.

Hayali ihracatçıların, silah kaçakçılarının, ihale fesatçılarının, her türlü vurguncunun, döneklerin, çıkar çevrelerinin medyadaki dolma kalemlerinin karşısında halktan ve haktan yana bağımsız gazeteciliğin kavgasını veren adamdır Uğur Mumcu.

24 Ocak 1993’te Uğur Mumcu’nun katlinin buyruğunu verenler, onun şahsında TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin varlığını ve temsil ettiği bütün değerleri hedeflemişlerdir. Kamuoyunu aydınlatan, uyaran, ülkenin ve ulusun varlığına kurulan pusuları deşifre eden Kalpaksız Kuvvacıya yönelik suikast ile Cumhuriyet, seciyeli muhafızlarından yoksun bırakılmak istenilmiştir.  

24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’a ve emniyet mensuplarına yönelik suikast ile Uğur Mumcu suikastı arasında dikkat çekici ve düşündürücü benzerlikler vardır.

Her iki suikastın planlayıcılarının ve uygulayıcılarının aynı merkez ve kaynakla bağlantılı oldukları anlaşılmaktadır. Uğur Mumcu’nun şahsında kamuoyunda etkili, itibar edilen, bağımsız, rejimin ödünsüz savunucusu bir kalem susturulmak istenmiştir. Gaffar Okkan’ın şahsında yine kolluk bürokrasisinin yetenekli ve etkili bir görevlisi susturulmak istenmiştir.

Gaffar Okkan suikastı ile TÜRKİYE Cumhuriyeti Devleti’ne meydan okunmuş ve savaş ilan edilmiştir. Namuslu, Cumhuriyet’in kuruluş değerlerinin savunucusu, tarafsız kamu görevlilerinin öldürülerek tasfiye edileceği mesajı verilmiştir.

Sekiz yıl ara ile katledilen Cumhuriyet şehitleri Uğur Mumcu ve Gaffar Okkan’ı saygı ve rahmetle anıyor, uğruna hayatlarını feda ettikleri değerlerin savunulması ve yaşatılmasının hepimiz için kaçınılmaz ve ertelenemez birer görev olduğunu vurgulamak istiyoruz.

TÜRKİYE Barolar Birliği