Cumhuriyete Giden Yol-2

5708
A

Türkiye Barolar Birliği tarafından “Cumhuriyetimize Giden Yol” adı altında düzenlenen etkinliğin ikinci ayağı Amasya’da gerçekleştirildi. Amasya Barosuyla birlikte düzenlenen etkinliğe Amasya Valisi Sayın Apdil Celil Öz, Amasya Belediye Başkanı Sayın Cafer Özdemir, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Feridun Süzer, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Metin Orbay, Samsun Barosu Başkanı Avukat Sayın Necat Anıl, Sivas Barosu Başkanı Avukat Sayın Sinan Ata, Çorum Barosu Başkanı Avukat Sayın İbrahim Özyılmaz, Tokat Barosu Başkanı Avukat Sayın Faruk Bostancı , Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av.V.Ahsen Coşar, Başkan Yardımcısı Av.Talay Şenol, Yönetim Kurulu Üyeleri Av.Kadri Necati Markoç, Av.Ahmet Gürel, Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Karatekin, Türkiye Barolar Birliği Başkan Danışmanı Avukat Sayın Teoman Ergül, Amasya Barosu’na kayıtlı avukatlar ile Amasyalılar katıldılar.

Amasya Genelgesi’nin hazırlandığı yıkılan Saraydüzü Kışla Binası’nın yerine birebir yapılan Saraydüzü Kışla Binası’ında yapılan etkinlik, Amasya Barosu Başkanı Avukat Sayın Adnan Hasip Yalçın ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av.V.Ahsen Coşar’ın yaptığı açış konuşmaları ile başladı.

 

Birlik Başkan Coşar yaptığı açış konuşmasında: “Amasya Baromuz ile birlikte düzenlediğimiz etkinliğe hoş geldiniz. Sizler Türkiye Barolar Birliği adına, kendi adıma sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Hepimizin çok iyi bildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti Büyük Atatürk’ün önderliğinde yürütülen ve yengiyle sonuçlanan bir bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesi sonrasında kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar giden ve Samsun’dan başlayıp Ankara’ya kadar uzanan yolda önemli aşamalar vardır. Bu aşamalardan birisi de Amasya’dır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde hazırlanan Amasya Genelgesi Milli Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenmesi yolunda atılan ilk adımdır. Bu bildirge ile yetkilerini ve unvanlarını Osmanlı Devleti’nden, bu bağlamda Osmanlı Saltanatından alan bir gurup yüksek rütbeli subay, yetkilerinin ve unvanlarının kaynağı olan Osmanlı Devletine ve O’nun kurumlarına karşı açıkça cephe almışlar, bu amaçla milli irade, milli egemenlik kavramlarını kendilerine ilke edinmişler ve böylece Milli Mücadelenin meşalesini ateşlemişlerdir. Bu ateşle Erzurum ve Sivas Kongreleri yapılmış, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmış, Milli Mücadelenin örgütsel yapısı tamamlanmış, askeri yönü harekete geçirilmiştir. ‘Yurdun bütünlüğünün, milletin bağımsızlığının tehlikede olduğu’ tespiti ve uyarısıyla başlayan Amasya Genelgesi’nde yer alan ‘Milletin istiklali, yine milletin azim ve kararı ile kurtulacaktır’ ifadesi, gerek Milli Mücadele’nin, gerekse Cumhuriyetimize Giden Yol’un ateşidir, en temel ilkesidir. Kararlılıkla ifade edilen bu ateş, bu ilke ve bu azim sayesinde Milli Kurtuluş Savaşı başarıya ulaşmış, düşman kuvvetleri vatan toprağından atılmıştır. Doksan üç yıl önce Amasya’da bağımsızlık ve kurtuluş meşalesini yakan Büyük Atatürk’ün ve O’nun aziz silah arkadaşlarının çok değerli hatıraları önünde saygıyla, minnetle, bağlılıkla eğildiğimizi özellikle ifade eder, etkinliğin düzenlenmesindeki emeği için değerli meslek ustam Sayın Teoman Ergül’e, etkinliğin düzenlenmesine verdikleri destek için Amasya Valimiz Sayın Apdil Celil Öz’e, Amasya Genelgesi hakkında bizleri aydınlatacak olan değerli konuşmacılara en içten teşekkürlerimi sunar, hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlarım.” dedi.

Birincisi Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av.Talay Şenol’un, ikincisi Prof.Dr.Ahmet Mumcu’nun başkanlığında ve iki oturum halinde düzenlenen etkinlikte konuşmacılar: “Amasya Genelgesi”nin Milli Mücadeledeki yerini, önemini, Cumhuriyete Giden Yol’daki işlevini ve değerini anlattılar.

Etkinlik plaket töreni ile sona erdi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Coşar, Amasya Barosu tarafından düzenlenen ruhsat törenine katılarak yeni ruhsat alan Amasya Barosu Başkanı Av.Adnan Hasip Yalçın’ın kızı Av. Damla Beste Yalçın Karataş’ın ruhsatını verdi.