CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINI KURTULUŞUMUZUN KAHRAMANLARINA VE KURULUŞUMUZUN MİMARLARINA DUYDUĞUMUZ SONSUZ ŞÜKRANLA KUTLUYORUZ

1031

Egemenliği saltanat makamından çekip alarak gerçek sahibi olan millete veren Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında; “yurtta barış, dünyada barış” felsefesinin yaşama geçtiği; bütün yurttaşların hukuk karşısında eşit olduğu, bütün çocukların aklın ve bilimin ışığında eğitim alabildiği tam bağımsız bir vatan hayali kuran vizyonu ve bu hayali gerçekleştirmek için canları ve kanlarıyla mücadele eden kahramanlarımızı şükran ve saygıyla selamlıyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, emperyalizme meydan okuyarak kazanılan dünyanın en meşru savaşının ardından, büyük bir akıl, öngörü ve özveriyle kurulan Cumhuriyetimizin yolu, bizi demokrasinin hüküm sürdüğü onurlu bir geleceğe ulaştıracak tek yoldur.

O yol, hiçbir ayrım yapmadan bütün yurttaşlarını eşit şekilde kucaklayabilmenin; çocukların güvenliğinin, gençlerin özgürlüğünün, yurttaşlık hukukunun, toplumsal barışın, refahın ve adaletin teminatıdır.

Cumhuriyetimizin kurucuları, tarihten aldıkları ders ve geleceğe tuttukları ışıkla; ırk, din, mezhep, cinsel kimlik, siyasi görüş ayrımı yapmadan bütün yurttaşları eşit şekilde kucaklayan çağdaş bir hukuk sistemini öngörmüştür. Özgürlüğü ve barışı önceleyen Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının haklılığı her gün bir kez daha anlaşılmaktadır.

Hepimizin eşit pay sahibi olduğu en büyük hazinemiz olan Cumhuriyetimizin bin bir bedel ve emekle yaratılan kazanımlarına sahip çıkmak her birimizin vicdani sorumluluğudur.

Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma ülküsünden bir an bile vazgeçmeyen Türkiye Barolar Birliği olarak; insan hak ve özgürlüklerini, hukukun üstün değerlerini, hukuk devletini, basın ve ifade özgürlüğünü, sosyal adaleti ve sosyal güvenliği savunuyoruz.

Demokrasinin vazgeçilmez ilkesi güçler ayrılığını, suçluyu suçsuzdan ayıran bağımsız mahkemeleri, adil yargılanma hakkını, hukuk güvenliğini savunuyoruz.

Yurttaşın, kadının, çocuğun, emeğin, sanatın hukukunu savunuyoruz.

Eğitimde fırsat eşitliğini, özgür üniversiteyi, liyakatı savunuyoruz.

Tüm meslektaşlarımızı ve yurttaşlarımızı, insan hak ve özgürlüklerini temel alan “demokratik laik sosyal hukuk devleti” ilkelerini eksiksiz hayata geçirme hedefinde buluşmaya ve çocuklarımıza demokrasiyle taçlandırılmış bir Cumhuriyet bırakmak için ortak paydamız olan adalet duygusunda kenetlenmeye davet ediyoruz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna emek veren tüm kahramanlarımızı sonsuz şükran, rahmet ve saygıyla anıyoruz.

Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacak, 29 Ekim’ler sonsuza kadar kutlanacaktır.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ