DANIŞTAY: AVUKAT KİMLİĞİ RESMİ KİMLİKTİR

13399
A

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yayınlanan ve sınava girerken kimlik olarak sadece nüfus cüzdanı ve pasaportun kabul edileceğini bildiren basın duyurusunun ilgili maddesinin iptali istemiyle Ankara Barosu tarafından açılan davada Danıştay 8. Dairesi dava konusu basın açıklamasının ilgili maddesinin iptaline karar verdi.

Danıştay 8. Daire’nin kararında şöyle denildi:

“…1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 9. maddesinin amir hükmü olan avukat kimliklerinin, tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi kimlik hükmünde olduğu gerçeğini değiştirmediği, böylesine açık ve yorumdan uzak bir yasa hükmü mevcutken, yasa hükmünün uygulanmasını engeller nitelikte yasadan daha alt bir düzenleyici işlemle yayınlanan basın duyurusu ile olumsuz ve yasaklayıcı bir hüküm getirilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Danıştay kararı için tıklayınız