Danıştay Başkanlığı 2024-2028 Stratejik Planı Dış Paydaş Anketi

2490

Danıştay Başkanlığı’nın 2024-2028 Stratejik Plan çalışmalarının belirlenmesi bakımından görüş ve önerileri değerlendirmek üzere hazırlanan “Danıştay Başkanlığı 2024-2028 Stratejik Planı Dış Paydaş Anketi” UYAP Avukat Portal’da yayımlanmıştır.

Sözü edilen anket 31.12.2022 tarihine kadar erişime açık tutulacak olup söz konusu ankete katılım ve katkılarınızın sağlanması hususunda konuyu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarız.