DANIŞTAY’DAN GİZLİ DOSYA UYGULAMASINA YÜRÜTMEYİ DURDURMA

10929
A

İdari yargıda “dosyaların incelenmesi ve örnek alma”ya ilişkin Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 70. maddesinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali amacıyla açılan davada, Türkiye Barolar Birliği’nin talebi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Verilen kararla, idari yargıda gizli dosya gibi uygulamaların dayanağı olmadığı, dosyaların incelenmesi ve örnek alma konusunda Avukatlık Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda işlem tesis edileceği sonucu ortaya çıktı.

Duyuru metni için tıklayınız

Danıştay kararı için tıklayınız