DANIŞTAY: DÜZENLEME KAMU YARARINA VE FIRSAT EŞİTLİĞİ İLKESİNE AYKIRI DEĞİL

6334
A

Hukukçu kalitesindeki düşüşü önlemek amacıyla Yükseköğretim Kurulu’nun Türkiye Barolar Birliği’nin de desteğini alarak hukuk fakültelerine girişte getirdiği 150 bin sınırına karşı açılan dava Danıştay tarafından reddedildi.

Türkiye Barolar Birliği’nin YÖK’ün yanında müdahil olduğu davada, Danıştay 8. Daire dava konusu düzenlemenin YÖK’ün mevzuatta belirtilen amaç, hedef ve ilkelerine aykırı olmadığına hükmetti. Kararın gerekçesinde, getirilen 150 bin sınırının kamu yararına ve fırsat eşitliği ilkesine aykırı olmadığının altı çizildi.

Yükseköğretime yönelik eğitim - öğretim faaliyetlerinin planlanması görevinin YÖK’te olduğunun vurgulandığı kararda, “Hukuk eğitiminin ağırlığı ve bu eğitimlerin belli bir oranda orta öğretim altyapısında yetkinlik gerektirdiği de tartışmasız bir gerçektir. Bununla birlikte sözü edilen planlama yapılırken adayların kişisel yetenek temellerinin hesaba katılması da önem arz etmektedir. Olayda da, davalı İdarece bu hususlar dikkate alınarak ve anılan alanın önemi ve gelişimi açısından gerekli planlamalar çerçevesinde dava konusu işlemin tesis edildiği anlaşıldığından dava konusu düzenlemenin, Yükseköğretim Kurulunun mevzuatta belirtilen amaç, hedef ve ilkelerine aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Kararın gerekçesinde ayrıca, hukuk fakültelerine yerleşen adayların sıralamasının getirilen sınır içerisinde olduğu, dolayısıyla bu sınırın öğrencilerin başarı grafiği çerçevesinde oluşmuş doğal sınırlara yakın olması nedeniyle getirilen 150 bin sınırında kamu yararına aykırılık görülmediği kaydedildi.

Dava konusu düzenleme ile getirilen sıralama sınırının fırsat eşitliği ilkesine aykırı olmadığının belirtildiği kararda, “Ayrıca, yukarıda belirtilen mevzuatta sınavların, adayların bilgi ve yetenek düzeylerine göre sıralamasını sağlamak amacıyla ‘sıralama sınavları’ olarak yapılacağı, yerleştirme işlemlerinin de adayların puanları ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde bulundurularak yapılacağı belirtildiğinden, dava konusu düzenleme ile getirilen sıralama sınırının ‘fırsat eşitliği’ ilkesine aykırı olduğundan bahsedilemez” dendi.