Danıştay'dan Emsal Karar

13476
A

DANIŞTAY 12.DAİRE: 4/C’LİLER DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDEN YARARLANABİLİR

GEÇİCİ PERSONEL STATÜSÜNDEKİ 4/C’LİLERİN, DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDEN YARARLANMALARI İÇİN STATÜ BAKIMINDAN HUKUKİ BİR ENGEL BULUNMADIĞINA DAİR 26.11.2013 TARİHLİ DANIŞTAY KARARI 4/C’LİLER İÇİN EMSAL OLUŞTURMAKTADIR

Danıştay kararı için tıklayınız