DEPREM BÖLGESİNDE GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALARA KATILMA TALEBİNİ BİLDİREN MESLEKTAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

1330

Değerli Meslektaşlarımız,

Barolarımız aracılığıyla deprem bölgelerinde sahada gönüllü çalışmalara katılma konusundaki çağrımıza gösterdiğiniz ilgi ve destek için teşekkür ederiz.

Deprem bölgesinde avukatların gerçekleştireceği çalışmalara ilişkin takvim, iki ayı kapsayan dörder günlük periyotlar halinde düzenlenerek Barolarımıza iletilmiştir. Gururla ifade etmek isteriz ki, her bir periyot için ihtiyaç duyulan sayının çok üstünde gönüllü başvurusu olmuştur.

Deprem bölgesindeki lojistik imkanlar ve koşullar göz önüne alındığında, gönüllülük taleplerinin hepsini karşılamak mümkün olamamaktadır. Bölgedeki koşullara uygun şekilde belirlenen ihtiyaçlar ve sayılar dahilinde, her bir Baromuzun görevli olduğu tarih ve bölgeleri gösteren çalışma tabloları oluşturulmuş ve Baro Başkanlıklarına bildirilmiştir.

Barolarımızın gönüllü çalışmalarına verilecek katkının yalnızca deprem bölgelerine gitmekle sınırlı olmadığının bilinciyle, bölgede görev alacaklar için oluşturulan çalışma listesi kapsamında görevlendirilmeyen meslektaşlarımızın, kendi Barolarındaki yardım, hukuki destek ve raporlama çalışmalarına katılarak destek sunabileceklerini ve depremin yaralarının sarılması için ilk günden başladığımız faaliyetlerimizin çok uzun bir zaman dilimine yayılacağını bir kez daha dikkatinize sunmak isteriz.

Gönüllülük çağrısına katılmak konusunda göstermiş olduğunuz hassasiyet ve sorumluluk için tekrar teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE Barolar Birliği